09.08.2017

Region Midtjylland vandt tirsdag principiel klagesag mod Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ved Klagenævnet for Udbud i København. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen hævdede, at regionen ikke overholdt reglerne, men ændrer efter kendelsen sine vejledninger.

Region Midtjylland læste reglerne rigtigt, da den sendte nye rammeaftaler om køb af anæstesiudstyr til hospitalerne i udbud. Det mente Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke, og sagen blev derfor rejst ved Klagenævnet for udbud.

- Vi er godt tilfredse med Klagenævnets afgørelse. Men allerbedst er det selvfølgelig, at styrelsen nu går i gang med at rette sine vejledninger ind, så de matcher reglerne, siger koncerndirektør i Region Midtjylland, Ole Thomsen.

Uenig fra starten
Udbuddet af rammeaftalerne faldt tidsmæssigt sammen med nye udbudsregler, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen ikke mente Region Midtjyllands udbudsmateriale levede op til.

Regionen var fra start uenig med Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens fortolkning af vejledningen til Udbudslovens § 160, der handler om, hvordan tilbud skal vurderes. Region Midtjylland valgte ikke at følge vejledningen, hvad der fik Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens til at anlægge klagen.

Styrelsen dækker omkostninger
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen skal udover egne sagsomkostninger også dække Region Midtjyllands sagsomkostninger på 50.000 kr.

Flere oplysninger