17.08.2017

"Midt i Statistikken" giver overblik over alt fra alderssammensætning og beskæftigelse til indkomstniveau og iværksætteri. Find tal for din kommune her.

Region Midtjylland har netop udgivet årets udgave af Midt i Statistikken, der giver et solidt statistisk overblik over hver enkelt af de 19 midtjyske kommuner.

Udgivelsen består af 19 enkeltstående publikationer, der sætter tal på en række afgørende udviklingsområder og samtidigt afslører, hvordan kommunerne klarer sig i forhold til hinanden og resten af landet.

Både befolkning og virksomheder

Blandt meget andet giver Midt i Statistikken således overblik over sammensætning og udvikling i forhold til alder, uddannelsesniveau og beskæftigelse. Dertil kommer tal på antallet af pendlere ind og ud af kommunen, antallet af til- og fraflyttere samt indkomstniveau og meget andet.

Hver publikation har også et større afsnit om kommunens erhvervsliv. Blandt andet med fakta om antallet af iværksættere samt overblik over hvilke typer af virksomheder, der findes i kommunen.

Find Statistik for hver kommune her

Fakta

  • Som en del af arbejdet for vækst og udvikling indsamler Region Midtjylland løbende data om udviklingen på en række områder i Region og kommuner.
  • Midt i Statistikken stiller disse data til rådighed for borgerne.
  • Midt i Statistikken udkom som temaudgivelse første gang i 2011. Fra 2016 er den udkommet årligt i sin nuværende form.