15.08.2017

Hver dag modtager Præhospitalet i Region Midtjylland alarmopkald fra sårbare borgere, som ofte har mere brug for social og psykisk støtte end en ambulance. TrygFonden donerer derfor midler til et flerårigt projekt, hvor en sociolance rykker ud til udsatte midtjyder.

Sårbare borgere med primært sociale og psykiske problemer ringer ofte til AMK-vagtcentralen i Region Midtjylland med et råb om hjælp. Men en ambulance er ikke altid den bedste hjælp til sårbare borgere.

Derfor har Præhospitalet i Region Midtjylland taget initiativ til projektet "Akut hjælp til sårbare borgere", hvor en socialfaglig medarbejder tager sig af opkald fra udsatte borgere. Indsatsen handler om at hjælpe borgeren ved at bygge bro til relevante kommunale tilbud. Som del af projektet rykker en Sociolance ud til borgere fra hele regionen, når der er behov for det. Sociolancen er bemandet med dels en socialfaglig medarbejder og dels en ambulanceredder, der kan vurdere og tage sig af eventuelle sundhedsmæssige problemer.

Udsatte borgere skal tilbydes bedre hjælp
Indtil nu har Sociolancen kørt som pilotprojekt med kontaktpersoner i udvalgte kommuner. Med donationen fra TrygFonden håber Region Midtjylland at styrke samarbejdet med alle regionens kommuner.
- Takket være den store donation fra TrygFonden kan vi nu fortsætte indsatsen med sociolancen de næste to år. Det vil give os solide erfaringer med, hvordan man målrettet kan hjælpe regionens mest sårbare borgere med et tilbud på deres præmisser, siger Anders Kühnau, formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland, og tilføjer:

- De foreløbige erfaringer tyder på, at Sociolancen både gør en forskel for udsatte borgere og samtidig sikrer, at vi primært bruger ambulancer og akutlægebiler i kritiske og livstruende situationer.
Målet med det nye tilbud er at styrke det samlede akutte beredskab og sikre et mere fintmasket net af hjælp til socialt udsatte borgere.

- Når sårbare borgere ringer med et råb om hjælp, skal vi lytte og hjælpe dem videre. Med Sociolancen og en socialfaglig medarbejder kan vi tilbyde borgeren en bedre hjælp og bygge bro til en mere langsigtet indsats i kommunerne og psykiatrien, siger Per Sabro Nielsen, lægefaglig direktør i Præhospitalet i Region Midtjylland.

Den langsigtede hjælp er vigtig
Det er TrygFondens regionale råd i Region Midtjylland, der står bag donationen. Den gives som led i TrygFondens samlede arbejde for at støtte sårbare grupper og give alle en plads i et positivt fællesskab.

- Vi skal gøre vores bedste for, at udsatte mennesker får den nødvendige hjælp til at leve et så normalt liv som muligt. De er ofte ensomme og trænger til social kontakt, så det er meget glædeligt, at socialfaglige medarbejdere nu kan tage hånd om at give borgerne den rette hjælp på lang sigt. Sociolancen er en fantastisk idé, der gør en vigtig forskel. Vi er glade for at kunne bidrage til den gode indsats og glæder os til at følge projektets videre udvikling, siger Marianne Kristensen, næstformand i TrygFondens regionale råd i Region Midtjylland.

Borgere, som kan have brug for anden hjælp end ambulance

  • Hjemløse, der har behov for mad og husly
  • Borgere med alkoholproblemer
  • Angstramte, der har brug for psykologisk hjælp
  • Meget ensomme, der har brug for én at tale med
  • Demensramte, der har brug for tryghed
  • Socialt belastede familier

 

Flere oplysninger

  • 1. næstformand i regionsrådet Anders Kühnau (S), tlf. 2360 2768 / kuhnau@rr.rm.dk
  • Lægelig direktør Per Sabro Nielsen, tlf. 2134 9887 / per.sabro@ph.rm.dk
  • Trygfonden, pressechef, Karen Bøgedal, tlf. 3056 3432

Om TrygFonden
TrygFonden varetager TryghedsGruppens almennyttige arbejde. Læs mere på trygfonden.dk.