18.12.2017

I fremtiden vil landets akutlæger og ambulancepersonale muligvis kunne diagnosticere alvorlige hovedtraumer allerede i ambulancen, mens patienten køres på hospitalet. Det er målet med et forskningsprojekt, som Region Midtjyllands Præhospital netop har fået mere end én million kroner i støtte til.

Er det bare et lille slag, en hjernerystelse, eller er det faktisk et kraniebrud? Det kan for akutlæger og ambulancepersonale, der møder tilskadekomne patienter i ambulancen, være svært at vurdere patienters hovedtraumer, da akutte symptomer ikke altid svarer til skadens omfang og alvorlighed. Forskningsprojektet i Region Midtjyllands Præhospital skal derfor undersøge, om man med en blodprøve taget allerede i ambulancen kan sikre hurtigere og dermed endnu bedre hjælp til patienter, der er kommet til skade med hovedet.

Ny viden fra blodprøver

I dag er det prøver foretaget på hospitalet, der diagnosticerer patienter med hovedtraumer. Det forsøger læge og ph.d-studerende Sophie-Charlott Seidenfaden at ændre. Hun står i spidsen for et stort forskningsprojekt, der undersøger, om man ved hjælp af den viden, man kan få fra en blodprøve i ambulancen, kan flytte diagnosticeringen, så den finder sted allerede i ambulancen.

- Ved et alvorligt hovedtraume er den første time afgørende i forhold til at redde liv og førlighed. Ved at stille diagnosen i ambulancen kan vi sikre, at patienten køres til det rette hospital med det samme, og at der sendes en helikopter afsted, hvis der er behov for det, siger hun.

Støtte sikrer projektets fremtid

Ifølge Sophie-Charlott Seidenfaden havde projektet fra dets start i februar 2017 kun økonomiske midler til den første periode af forskningen. Derfor har det vakt stor glæde, at både Rådet for Offerfonden og Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond har valgt at støtte projektet med henholdsvis 600.000 kr. og 480.000 kr. - i alt 1,1 millioner kroner.

Med de nye midler i ryggen forventer hun, at forskningsprojektet, som skal sikre hurtigere og bedre behandling af hovedtraumer, kan fuldføres efter planen.

- Det er helt fantastisk, at de har valgt at støtte projektet. Det betyder rigtig meget at blive bekræftet i, at det vi laver er vigtigt for patienterne. Nu har vi mulighed for at gøre projektet færdigt og forhåbentligt finde en ny og endnu bedre måde at hjælpe patienterne på, siger Sophie-Charlott Seidenfaden.

Fakta

  • Der er på landsplan tale om mere end 20.000 patienter med hovedtraume om året. 
  • Projektet løber over i alt 3 år og forventes afsluttet i 2020.
  • Det lyder navnet: Forskningsprojektet PreTBI, som står for "Potentialet af præhospital biomarkørmåling ved traumatisk hjerneskade".
  • Projektet gennemføres i samarbejde med Falck Danmark A/S og Responce A/S. Akutafdelingen og Klinisk Biokemisk Afdeling på Regionshospitalerne Viborg, Randers, Herning og Horsens samt Blodprøver og Biokemi, Neurokirurgisk Afdeling og Neuro Intensiv Afdeling samt Fælles AKUT Afdeling, Aarhus Universitetshospital.
  • Rådet for Offerfonden støtter forskningsprojektet med 600.000 kr. og Region Midtjyllands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond støtter med 480.000 kr.
  • Den Landsdækkende Akutlægehelikopter ordning har desuden støttet projektet med 425.000 kr.
  • Læs mere om projektet på Præhospitalets hjemmeside

Flere oplysninger

Sophie-Charlott Seidenfaden, tlf. 4030 2641 / soseid@rm.dk