11.12.2017

Læge Rasmus Blechingberg Friis fra Kræftafdelingen på Aarhus Universitetshospital brænder for forskning i Patient Rapporterede Oplysninger (PRO). Fra den 1. januar 2018 bliver ambitionerne til virkelighed, når han starter som den første ph.d.-studerende ved Onkologisk Forskningsenhed på Hospitalsenheden Vest.

Rasmus Blechingberg Friis er ved at færdiggøre sin speciallægeuddannelse i kræftsygdomme, og til sommer 2018 kan han skrive klinisk onkolog ved siden af sin kommende titel som ph.d.-studerende. Aktuelt er blikket fast rettet mod januar og det nye som venter - opstarten af det første ph.d.-projekt indenfor lungekræft og Patient Rapporterede Oplysninger (PRO) ved Onkologisk Forskningsenhed på Hospitalsenheden Vest.

Siden 2016 har Onkologisk Afdeling bl.a. haft gode erfaringer med PRO til patienter, som kommer til opfølgning efter en afsluttet behandling for brystkræft. Afdelingen er nu i gang med at indføre PRO i alle kræftforløb. Det nye ph.d.-projekt giver derfor en unik mulighed for at kombinere to forskningsområder af største interesse lyder det fra den kommende ph.d.-studerende, som glæder sig til at komme til en kræftafdeling med stor erfaring og viden i brug af PRO.

- Onkologisk Afdeling ligger inde med en guldgrube af PRO-data på de lungekræftpatienter, som er blevet behandlet på afdelingen i de seneste år. Og forskning i lungekræft kombineret med brug af patientens egne helbredsoplysninger har min store interesse, fordi der er tale om en aggressiv kræftform, som gør det særligt vigtigt og højt prioriteret, at patienterne følges tæt. Vi skal kunne reagere hurtigt, hvis der sker en forværring, siger Rasmus Blechingberg Friis.

Udsigten for sygdomsforløbet er alvorlig, selv om patienten kommer til rutinemæssige scanninger som opfølgning på behandlingen. Derfor mener Rasmus Blechingberg Friis, at der mangler et værktøj, som kan følge udviklingen i patientens almentilstand ud over kontrolbesøgene på hospitalet.

- De fleste mennesker i Danmark har let adgang til internettet, hvilket vi vil bruge til at undersøge, om en tættere opfølgning via en web-løsning kan forbedre overlevelsen for patienter med lungekræft. Resultater fra udlandet har været lovende, hvilket vi håber at kunne gentage i Danmark, siger Rasmus Blechingberg Friis.

Ny PRO-app skal opspore tilbagefald af lungekræft

Den første opgave fra januar 2018 er at få udviklet en PRO-app i samarbejde med AmbuFlex på Hospitalsenheden Vest.

App'en kommer til at bygge på et spørgeskema med 12 simple spørgsmål til lungekræftpatienter om deres almene tilstand, som besvares ugentligt. Når patienten har indsendt sine oplysninger via app'en, bliver der sendt en besked til lægen, hvis der er tegn på, at patienten skal indkaldes til kontrol, fortæller Rasmus Blechingberg Friis.

- Vi vil undersøge om man ved hjælp af PRO kan omsætte bløde data om patientens almentilstand til hårde behandlingsmål i form af øget overlevelse. Forhåbentlig ender vi med at få et værktøj, som betyder, at man kan fange et tilbagefald og iværksætte behandlingen, mens patienten stadig har en god nok almentilstand.

Fra foråret 2018 tager den store studiedel af ph.d.-projektet for alvor fart med brugertests og interviews af læger og patienter. Herefter følger det egentlige kliniske lodtrækningsstudie, hvor flere andre store kræftafdelinger i landet har vist deres interesse for at deltage. Det kommer bl.a. til at føre den nye ph.d.-studerende rundt til Aarhus Universitetshospital og Aalborg Universitetshospital, hvor der vil foregå et logistisk og organisatorisk arbejde med at få systemet tilpasset lokale forhold.

Første skridt på vej mod et større forskningsmiljø

Ifølge Halla Skuladottir, dr. med. og forskningsansvarlig overlæge ved Onkologisk Forskningsenhed, så markerer ansættelsen af den første kliniske assistent, at forskningsenheden nu bevæger sig et vigtigt skridt videre mod at blive en forskningsafdeling med sine egne ph.d.-projekter.

- Hidtil har vi primært bedrevet lægemiddel- og registerforskning, men ideen til dette ph.d.-projekt er født ved Onkologisk forskningsenhed. Dette er kun den spæde start på, at vi udvikler os til at blive en forskningsafdeling med flere af vores egne ph.d.-projekter indenfor de store kræftsygdomme.

Visioner og vokseværk indenfor kræftforskning

Ledende overlæge Hanne Linnet og ledende oversygeplejerske Lene Høgsberg på Onkologisk Afdeling bekræfter, at afdelingens lille forskningsafsnit både har visioner og vokseværk:

- Vi vil være både være kendt for at bedrive forskning på tværs af alle fag og på et højt fagligt niveau. Vi vil være det sted, hvor man søger hen, fordi man både som forskningsinteresseret læge og sygeplejerske ved, at man får mulighed for at udvikle sig fagligt og møde spændende faglige udfordringer.

Ph.d.-projektet støttes med 3.5 mio. kr. af Kræftens Bekæmpelse - læs mere i den udsendte pressemeddelelse: http://www.vest.rm.dk/forskning/om-nido-danmark/nyheder/35-millioner-kroner-til-stort-forskningsprojekt-i-lungekraft/  

Yderligere oplysninger

  • Læge Rasmus Blechingberg Friis, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital: tlf. 61303479 / rasfri@rm.dk
  • Forskningsansvarlig overlæge Halla Skulasdottir, Onkologisk Forskningsafsnit, Hospitalsenheden Vest: tlf. 2440 0852 / hallskul@rm.dk
  • Ledende overlæge Hanne Linnet, Onkologisk Afdeling, Hospitalsenheden Vest: tlf. 4020 6602 / hansin@rm.dk
  • Oversygeplejerske Lene Høgsberg, Onkologisk Afdeling Hospitalsenheden Vest: tlf. 2174 4200 / lenehg@rm.dk

Læge Rasmus Blechingberg Friis bliver den første ph.d.-studerende ved Onkologisk Forskningsenhed i forbindelse med et større forskningsprojekt. Foto: Privatejet

Billedet må bringes i forbindelse med omtalen af denne pressemeddelelse med følgende kreditering: Privatejet foto.