Formand for regionsrådet

Anders Kühnau (A) blev valgt til formand for regionsrådet.

Første og anden næstformand for regionsrådet

Hanne Roed (B) blev valgt som første næstformand og Carsten Kissmeyer (V) blev valgt som anden næstformand for regionsrådet.

Forretningsudvalget

Forretningsudvalget består af følgende 15 medlemmer:
Anders Kühnau (A), Niels Erik Iversen (A), Conny Jensen (A), Hanne Roed (B), Jaoc Isøe Klærke (F), Mikkel Rasmussen (P), Else Kayser (Ø), Rasmus Foged (Å), Carsten Kissmeyer (V), Dorte West (V). Lone Langballe (O), Steen Thomsen (O), Nicolaj Bang (C), Jakob Rixen (I) og Marianne Karlsmose (K).

Vækstforum for Region Midtjylland 2018-2021

Regionsrådet udpegede Anders Kühnau (A), Morten Flæng (A) og Carsten Kissmeyer (V) som medlemmer af Vækstforum.
Regionsrådet er, efter høring blandt Vækstforums medlemmer, sindet til at udpege regionsrådsformanden som formand for Vækstforum.

Sundhedskoordinationsudvalget

Regionsrådet udpegede Henrik Fjeldgaard (A) (formand), Annette Roed (A), Mikkel Rasmussen (P), Ib Bjerregaard (V) og Christian Møller-Nielsen (V) til Sundhedskoordinationsudvalget for Region Midtjylland).

Bestyrelsen for Midttrafik

Regionsrådet udpegede Claus Kjeldsen (A) og Arne Lægaard (V) til bestyrelsen for Midttrafik. Som suppleant for Claus Kjeldsen udpegede regionsrådet Morten Flæng (A) og som suppleant for Arne Lægaard udpegede regionsrådet Torben Nørregaard (V).

Bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S

Regionsrådet udpegede Flemming Knudsen (A) og Arne Lægaard (V) til bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S (under forudsætning af, at interessentskabskontrakten tilpasses til udpegningen), og regionsrådet bemyndiger formanden til at indgå aftale med Aarhus Kommune om udpegning af medlem til bestyrelsen for Aarhus Letbane I/S. Venstre ventes at udpege et medlem senere.

Bestyrelsen for Jysk Linnedservice

Regionsrådet udpegede Conny Jensen (A), Jørgen Winther (V) og Olav Nørgaard (V) til bestyrelsen for Jysk linnedservice A/S.

Bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S

Regionsrådet udpegede Torben Nørregaard (V) og Morten Flæng (A) til bestyrelsen for Midtjyske Jernbaner A/S og Midtjyske Jernbaner Drift A/S.