02.02.2017

Tolv medarbejdere begyndte i går officielt som ekstra aften- og nattevagter på Afdeling for Depression og Angst i Risskov. Der tale om et forsøg, der skal styrke sikkerheden og kvaliteten i behandlingen – og dermed dæmme op for den utryghed, som medarbejderne har givet udtryk for.

Beslutningen skal ses i lyset af, at afdelingen i det forløbne år har haft et stort forbrug af eksterne vikarer. Disse er dobbelt så dyre som fastansatte medarbejdere og har heller ikke det samme kendskab til afsnittenes rutiner og kollegerne.

- Så der er god fornuft i at anvende nogle af de mange penge, vi bruger på eksterne vikarer, på faste ansættelser. Jeg har en forventning om, at det vil styrke både trygheden og kvaliteten i
patientbehandlingen, fortæller Poul Erik Buchholtz, ledende overlæge på Afdeling for Depression og Angst.

Han forklarer, at de ekstra hænder sættes ind i aften- og nattevagter, fordi det er her, bemandingen har været mest trængt.

De nye medarbejdere er overvejende sygeplejersker, men der er også enkelte ergoterapeuter og en SOSU-assistent.

Medarbejderne er blevet ansat i løbet af januar, og de sidste tiltrådte 1. februar. Nogle er således allerede i gang med det obligatoriske introduktionsforløb. Blandt andet skal de alle igennem kurser i
konflikthåndtering og forebyggelse af tvang.

Også naboafdelingen i Risskov - Afdeling for Psykoser - har iværksat et lignende forsøg med ekstra bemanding i nattetimerne. Her har to medarbejdere fungeret i faste stillinger siden årsskiftet.

Yderligere oplysninger:

  • Poul Erik Buchholtz, ledende overlæge: 78 47 21 09.
  • Gert Pilgaard Christensen, direktør i Psykiatri og Social: 40 36 01 41