08.02.2017

Akut syge midtjyske patienter kan skånes for unødvendige hospitals-skift gennem nye retningslinjer for ambulance-kørsel.

For patienter med akut og livstruende sygdom er hurtig hjælp afgørende. Derfor kører ambulancer i dag altid akutte patienter til nærmeste akutmodtagelse. Men for en lille gruppe patienter fra Skanderborg-, Silkeborg- og Favrskov kommuner kan nogle minutters længere køretur skåne dem for at skulle flytte hospital igen i løbet af få dage.

I dag afgør ambulancebehandlere på skadestedet om patienten er truet på liv eller førlighed. Er det tilfældet, skal patienten altid køres til nærmeste akuthospital. Kun hvis patienten er vurderet af en læge, kan de besluttes at køre direkte til specialiseret behandling på et bestemt hospital eller til patientens hjemhospital.

Åbningen af nye veje har givet flere patienter kortere køretur til et andet hospital end hjemhospitalet. Derfor flytter flere patienter nu hospital efter de er indlagt akut.

- Vi har fulgt udviklingen nøje og mener, det er bedre for patienterne at blive indlagt direkte på det hospital, hvor de hører til med det samme, når det er sundhedsmæssigt forsvarligt. Frem for at blive kørt til et hospital, der indleder behandlingen, og blive flyttet til hjemhospitalet typisk dagen efter, siger lægefaglig direktør i Præhospitalet i Region Midtjylland, Per Sabro Nielsen.

Åbner for lidt længere transporttid

Præhospitalet vil derfor ændre i sine retningslinjer, så ambulancebehandlere på skadestedet for eksempel kan beslutte at køre en ældre dame med brækket hofte fra Silkeborg direkte til Regionshospitalet i Viborg, selvom køreturen til akutmodtagelsen i Herning målt i tid er fem minutter kortere. Ændringen gælder kun patienter, der ikke er livstruende syge.

Målet er at få patienten indlagt direkte på det hospital, der har ansvaret for behandlingen og også har aftaler om for eksempel genoptræning efter en operation med patientens hjemkommune.

Politikerne i Hospitalsudvalget og Forretningsudvalget i Region Midtjylland har godkendt forslaget, der ventes vedtaget af Regionsrådet 22. februar.

- Her indretter vi behandlingen efter hvad der er bedst for patienterne, uden at det går ud over kvaliteten. Præhospitalet skal have ros for at påpege, at vi i vores iver efter at gøre det godt faktisk har generet patienter med hospitalsskift, der kan undgås, siger Hospitalsudvalgets formand Anders Kühnau.

Præhospitalet anslår, at omlægningen kan komme til at berøre 1.000-2.000 akutte kørsler om året.

Indstillingen påvirker ikke den nuværende praksis formodtagelse af akutte visiterede medicinske patienter på Regionshospitalet Silkeborg.

Fakta

  • Præ-hospital betyder før-hospital. Præhospitalet i Region Midtjylland har ansvar for den sundhedsfaglige indsats fra der ringes 1-1-2 til patienten er behandlet færdig på skadestedet eller modtaget på et hospital.
  • Hvis patienten ikke er livstruende syg, skal ambulancebehandleren på skadestedet kunne beslutte at køre patienten til hjemhospitalet, selvom køreturen til nærmeste akuthospital målt i køretid er kortere.
  • I dele af Silkeborg Kommune kan ambulancer køre til Hospitalsenhed Midt i Viborg, selv om skadestedet målt i køretid er tættere på Regionshospitalet Herning.
  • I dele af Favrskov og Syddjurs kommuner kan ambulancer køre til Regionshospitalet Randers, selv om skadestedet målt i køretid er tættere på Aarhus Universitetshospital.
  • I dele af Skanderborg Kommune kan ambulancer køre til Regionshospitalet Horsens, selv om skadestedet målt i køretid er tættere på Aarhus Universitetshospital.

Yderligere oplysninger

  • Formand for Hospitalsudvalget og 1. næstformand i Regionsrådet i Region Midtjylland, Anders Kühnau. Tlf. 2360 2768 / kuhnau@rr.rm.dk
  • Lægefaglig direktør i Præhospitalet, Region Midtjylland, Per Sabro Nielsen. Tlf. 2134 9887 / per.sabro@ph.rm.dk