01.02.2017

Undervisning og kurser skal være med til at rette op på kritiserede forhold på bo- og dagtilbuddet Gårdene ved Paderup, Randers.

I november 2016 indførte Socialtilsyn Midt skærpet tilsyn med hele Specialområde Udviklingshæmning og ADHD, som Gårdene er en del af. Det skete på baggrund af flere besøg på botilbuddene Mosetoft og Åbrinken.

I forbindelse med det skærpede tilsyn blev der udarbejdet en handleplan for, hvordan man skulle rette op på de kritiserede forhold. Ikke bare på Mosetoft og Åbrinken – men hele specialområdet. Den slags efteruddannelse af en personalegruppe på over 300 personer tager tid.

Den 6.12 og 8.12 i 2016 besøgte Socialtilsyn Midt Gårdene og fandt forhold, der i vidt omfang er identiske med påbuddene på Mosetoft og Åbrinken. Besøgene fandt allerede sted en god uge efter, at det skærpede tilsyn blev givet, hvorfor det heller ikke har været muligt at undervise og efteruddanne hele personalegruppen.

- Vi tager påbuddene meget alvorligt og er i gang med at folde den handleplan ud, der blev iværksat i forbindelse med det skærpede tilsyn. Jeg er sikker på, at borgerne på Gårdene vil kunne mærke en forbedring, ligesom brugerne af hele specialområdet kan det, når handleplanen er implementeret på hele området, siger områdeleder på Specialområde Udviklingshæmning og ADHD, Hilde Thun Holst.

Gårdene, der er en fællesbetegnelse for Gården, Egegården og Askegården, har fået fem påbud, der skal være efterlevet med udgangen af februar 2017.

  1. At proceduren for at ansøge om udgang er kendt af ledelse og medarbejdere samt følges i praksis.
  2. Ledelsen skal sikre, at kulturen i tilbuddet bliver ændret, således at der ikke forekommer uetisk sprogbrug.
  3. Ledelsen skal sikre, at de allerede beskrevne retningslinjer for forebyggelse, registrering og dokumentation af vold, trusler og overgreb borgerne imellem bliver overholdt.
  4. Tilbuddet skal sikre, at der arbejdes pædagogisk med at tage hånd om de borgere, der påvirkes af den uro, der opstår pga. de udadreagerende borgere i tilbuddet.
  5. Tilbuddet skal sikre, at borgerens fysiske og mentale sundhed understøttes.

Arbejdet med at efterleve påbuddene er i gang. Således er der afholdt en undervisningsdag. Der er allerede planlagt yderligere undervisningsdage, hvor arbejdet intensiveres med at afdække hvilke tryghedsskabende foranstaltninger, som skal iværksættes. Der vil blive holdt individuelle samtaler med alle borgerne på Gårdene. Medarbejderne vil ligeledes i den kommende tid gennemgå undervisningsforløb blandt andet i forhold til metoder for ”skærmning” af borgere mod udadreagerende medborgere. Der vil også blive undervist i etisk sprog, kommunikation, dokumentation og regler vedrørende udgang.

Specialområdets ledelse har indkaldt en ansat på Gårdene til en tjenstlig samtale i forbindelse med uetisk sprogbrug.

Fakta

Gårdene er en fællesbetegnelse for tre afdelinger, nemlig Gården, Egegården og Askegården, der alle er beliggende i Paderup ved Randers på en stor grund med træer, buske, små damme, græsplæner, bålpladser og boldbane.

Afdelingerne består af dagsbeskæftigelse (Gården) og to bo-afdelinger(Egegården og Askegården).

Yderligere oplysninger:

Områdeleder for Specialområde Udviklingshæmning og ADHD, Hilde Thun Holst: tlf. 20 26 84 67