23.01.2017

Region Midtjylland fordeler nu 40,9 mio. kr. der skal bruges på bedre redskaber til at opdage kræft, kapacitet til at udrede flere og til mere skånsom kirurgi.

Pengene til "Jo før – jo bedre"-initiativer er en del af Kræftpakke IV, hvor en del af pengene allerede er fordelt.

Regionsrådet i Region Midtjylland har netop godkendt udmøntningen af de resterende 40,9 mio. kr. i puljen.

Af dem afsættes 20 mio. kr. til drift af PET-CT scannere på Aarhus Universitetshospital, Hospitalsenheden Vest og fra 2018 også på Hospitalsenhed Midt.

Desuden afsættes der penge til at udvide kapaciteten for kikkertundersøgelser for tarmkræft, koloskopier, og til robotkirurgi på kræftområdet.

Tæt samarbejde med hospitalerne

Hospitalerne i regionen har i tæt samarbejde med regionens administration udarbejdet det nu vedtagne forslag til, hvordan de ekstra kræftmidler bedst bruges.

Der afsættes også penge til at efteruddanne speciallæger og praktiserende læger i tidligere opsporing af kræft. Desuden får praktiserende læger nemmere adgang til at bestille undersøgelser på hospitalerne

- Hurtig udredning er afgørende for alle, der går med en mistanke om kræft. Med aftalen her skruer vi op for kapaciteten og efteruddanner lægerne i at opspore kræft tidligere, hvilket gavner sygdomsforløbene, siger regionsrådsformand Bent Hansen.

Fakta:

  • Regionsrådet har tidligere udmøntet midler fra "jo før – jo bedre"-strategien og udmønter nu de resterende 40,9 mio. kr. fra denne strategi for 2017 og frem.
  • 9,1 mio. kr. afsættes til bedre redskaber til at opdage kræft.
  • 26,3 mio. kr. afsættes til øget kapacitet til udredning.
  • 5,5 mio. kr. afsættes til øget kapacitet til mere skånsom kirurgi.
  • Se forslaget til fordeling af kræftmidlerne 

Yderligere oplysninger: