10.02.2017

De sidste af de store licitationer på godt 350 mio. kr. lander nu, og budgettet holder fortsat. Det drejer sig konkret om de godt 22.000 kvm, der udgør etape 3 af det i alt 140.000 kvm. nye hospital i Gødstrup.

- Vi har passeret en milepæl. De store licitationer er nu afstemt med markedet, så vi har minimeret den usikkerhed, der kan være i, om det hospital, vi har planlagt i Gødstrup, nu også kan bygges inden for det fastlagte budget, siger hospitalsdirektør Poul Michaelsen om det nye licitationsresultat. 

Endnu mangler et par mellemregninger i det milliardstore regnestykke, fx udgifter til: Medico-teknik, IT-leverancer samt udendørs terræn. Men alt sammen leverancer, hvor markedsprisen er mere forudsigelig.

- Planlægning og tegning af det nye sygehus er historie. Nu er blikket fast rettet mod at sikre fremdriften på byggepladsen. Og samtidigt gør vi os klar til at flytte organisationen, funktioner og arbejdsgange fra nuværende praksis og rum til det nye, lyder det fra en forventningsfuld hospitalsdirektør Poul Michaelsen. 

Fakta

Etape 3 i Gødstrup indeholdende: Den centrale foyer, neurologi, kræftafdeling, dagkirurgiske operationsafsnit, sengestuer samt forbindelseskælder mellem etape 1 og psykiatrien. En bygning på 6 etager samt kælder, i alt 22.000 m2.

Samlet set kan anlægsbudgettet for etape 3 holdes indenfor det afsatte budgetmål på ca. 350 mio. kr. Der er udestående afklaringer på en række delaftaler og malerentreprisen, som tilsammen udgør ca. 10 %.

I den kommende tid vil der foregå vurdering af tilbuddene og efter en verificering, vil der være byggeopstart april 2017. 

Herefter er hele det somatiske hospital på 127.000 m2 under opførelse. Der udestår licitationer på terrænentreprisen, inventar til etape 1 og nogle delentrepriser på bygherreleverancer.

 I 2017 vil blive afholdt udbud på psykiatrien ca. 13.500 m2 og forsknings – uddannelses – og innovationscenteret Nido|danmark på 4-5.000 m2.

DNV-Gødstrup bliver et moderne akut-hospital med alle behandlingsfunktioner, der dækker hele det vestlige område af Region Midtjylland. Hospitalet bliver på ca. 127.000 m2 somatisk hospital, der er finansieret af kvalitetsfondsmidler. Herudover bygges der endvidere et psykiatrisk hospital på ca. 13.500 m2, der finansieres af regionens egne midler.

Budgettet for det somatiske hospital udgør 3,15 mia. kr., og for det psykiatriske hospital udgør budgettet ca. 380 mio. kr. 

Selve byggeriet blev igangsat i september 2012 og ibrugtagning forventes primo 2020, hvor også psykiatrien tages i brug.

Yderligere oplysninger:

  • Hospitalsdirektør Poul Michaelsen på tlf. 7843 8530
  • Projektchef Michael Hyllegaard på tlf. 2447 0234

DNV-Gødstrup bliver et moderne akut-hospital med alle behandlingsfunktioner, der dækker hele det vestlige område af Region Midtjylland. Hospitalet bliver på ca. 127.000 m2 somatisk hospital, der er finansieret af kvalitetsfondsmidler. Foto: Søren Braad Andersen