10.02.2017

Efter flere års innovationsarbejde er et unikt redskab til patienters sengetræning nu færdigudviklet og monteret på to sengestuer på Hospitalsenheden Horsens. Der er tale om et offentligt-privat innovationssamarbejde.

- En uge i sengen kan kræve op til tre måneders genoptræning, før patienten er tilbage på samme fysiske niveau som før indlæggelsen. Der er derfor god grund til at tro, at patienter med en tidlig træningsindsats får et bedre indlæggelsesforløb og forhåbentlig også et kortere genoptræningsforløb efter udskrivelsen.

Sådan siger afdelingsterapeut Thomas Detlefsen, Hospitalsenheden Horsens, om den mulige effekt af tidlig træning efter eksempelvis en operation.

Derfor har hospitalets terapiafdeling og ortopædkirurgiske afdeling i samarbejde med liftproducenten V. Guldmann A/S udviklet et unikt og mobilt rehabiliteringsværktøj, som gør styrketræning af flere muskelgrupper mulig, allerede mens patienten ligger i sengen.

Patienterne kan selv bestemme

Den nye løsning hedder 'GH Positionslås' og består af en loftslift og en ny funktionalitet, som kan låse liften fast i stabile positioner. Redskabet er således fleksibelt og kan bruges til både elastiktræning og andre øvelser.

- Med loftsliften og den tilhørende positionslås kan patienterne selv træne ud fra et program, som terapeuterne har lagt. Det kan også motivere patienterne til at træne ud over den tid, hvor terapeuterne står ved sengekanten, forklarer Thomas Detlefsen.

Også afdelingssygeplejerske Lisbeth Christiansen Hansen, Ortopædkirurgisk Afdeling, ser et stort potentiale i brugen af det fleksible træningsredskab til sengeliggende patienter.

- Sengetræningen kan være med til at minimere patientens tab af muskelstyrke og forebygge eventuelle negative konsekvenser af immobilitet. Samtidig føles tiden i sengen ofte lang, men med styrketræning af udvalgte muskelgrupper bruger patienterne tiden særdeles fornuftigt. Konceptet går i det hele taget meget fint i tråd med et behandlingsforløb på patientens præmisser, hvor det er patienten selv, som bestemmer, hvornår der skal trænes, siger Lisbeth Christiansen Hansen.

Testet af patienter

Tidligere patient Kenneth Bonnichsen testede en prototype af GH Positionslåsen i forbindelse med en indlæggelse for en knæproblematik. Han trænede i ti dage med redskabet i sengen.

- Som patient er man meget selvhjulpen med værktøjet, og man kan både træne, så man sveder, og så man har det behageligt. Man har det fysisk bedre i resten af kroppen efter bare ti minutters træning, og man får lidt mere krudt, som man kan arbejde videre med resten af dagen, siger Kenneth Bonnichsen og fortsætter.

- Når man træner mave/ryg muskulatur, så får man også gang i tarmene, og man skal ikke have så meget medicin for at holde maven i gang. Man får også en større appetit, fordi man får brændt nogle kalorier af. Så alt i alt tror jeg, det kan give et bedre fysisk forløb.

Offentligt-privat innovationssamarbejde

Idéen til den mobile træningsenhed kom oprindelig fra Terapiafdelingen på Hospitalsenheden Horsens. Her kiggede en fysioterapeut på loftsliften, der hænger på flere hospitalsstuer og bliver brugt til forflytning af patienter, og så potentialet i liften som rehabiliteringsredskab.

Sidenhen har V. Guldmann A/S og hospitalet udviklet den færdige løsning sammen i regi af et offentligt-privat innovationssamarbejde.

'GH Positionslås' er endnu så ny, at der ikke er lavet et evidensbaseret testforløb, som videnskabeligt påviser, at patienten ved hjælp af sengetræning bliver udskrevet tidligere end patienter, som ikke sengetræner. Teamet bag forventer imidlertid, at den videnskabelige test bliver en del af den næste fase, hvor den nye funktionalitet til loftsliften skal udbredes både i Danmark og udlandet.

Yderligere oplysninger:

  • Thomas Detlefsen, Afdelingsterapeut Innovation. Hospitalsenheden Horsens. Tlf. 7842 7881 thomas.detlefsen@horsens.rm.dk
  • Anders Haugaard, Head of Guldmann Consulting V. Guldmann A/S. Tlf. 8741 3100/4173 3342 anh@guldmann.com

Foto

- En uge i sengen kan kræve op til tre måneders genoptræning, før patienten er tilbage på samme fysiske niveau som før indlæggelsen, fortæller terapeut Thomas Detlefsen. Foto: Hospitalsenheden Horsens