10.02.2017

De er normalt begavede og har gået i en almindelig folkeskole. Men deres handicap gør, at de svært ved at begå sig socialt. Der er tale om unge med autisme, der nu kan få hjælp til at komme godt ind i voksenlivet.

"Overgangen" hedder den nye afdeling, der ligger i Viborg og drives af Specialområde Børn og Unge i Region Midtjylland. Det er her de unge autister i alderen 14-25 år kan få hjælp til at tackle en række problemer, der ellers vil følge dem langt ind i voksenlivet: Nogle er voldsomme i deres adfærd, enkelte er selvskadende, mange pjækker fra skolen, mens andre har isoleret sig socialt fra andre.

- Deres problemer er vokset i takt med, at de er blevet teenagere, fordi kravene til dem er blevet større. Det får dem til at reagere på en uhensigtsmæssig måde, forklarer viceområdeleder Tove Nedergaard, der er en af hovedkræfterne bag den nye afdeling.

For at sikre den gode overgang vil de unges familier blive inddraget i væsentlig grad som en del af behandlingen.

- Vi er der en kort periode i de unges liv. De pårørende er der hele livet. Derfor giver det god mening, at klæde dem på til at tage hånd om den unge, forklarer Tove Nedergaard.

Desuden samarbejder afdelingen med Specialområde Autisme, der driver de regionale bosteder til voksne med autisme.

Alle ansatte på "Overgangen" har stor erfaring med autismeområde og vil modtage yderligere efteruddannelse. Den første beboer er netop flyttet ind og et par stykker mere ventes at følge i løbet af en måned. I alt er der plads til syv unge på afdelingen.

Fakta

"Overgangen" har hjemme i Søndersøparken 15, 1. sal, 8800 Viborg.

Flere oplysninger:

  • Tove Nedergaard, Specialområde Børn og Unge: telefon 24 82 82 65.