22.02.2017

Ny oversygeplejerske ved Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Randers vil udvikle patientforløb gennem øget inddragelse af patienter og pårørende.

49-årige Charlotte Larsen tiltræder som ny oversygeplejerske ved Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Randers pr. 1. marts 2017.

Charlotte Larsen kommer fra en stilling som afdelingssygeplejerske ved Medicinsk Afdeling på Hospitalsenheden Horsens.

- Jeg ser frem til at bidrage til den positive udvikling som Medicinsk Afdeling og Regionshospitalet Randers er inde i. Jeg er optaget af, at vi i Medicinsk Afdeling skal udvikle og højne kvaliteten i patientbehandlingen yderligere ved bl.a. at øge inddragelse af patienter og pårørende i behandlingen og samtidig forbedre den faglige kvalitet i samarbejdet mellem de ansatte om patienterne, siger Charlotte Larsen.

Charlotte Larsen kommer med ledelseserfaring fra medicinske afdelinger på Aarhus Universitetshospital og Hospitalsenheden Horsens, hvor hun har haft ansvar for sengeafsnit med speciale i geriatri, apopleksi og diabetes. Herudover har hun haft ansvaret for geriatrisk team, apopleksi team, diabetes ambulatorium og reumatologisk ambulatorium.

Samarbejde for et bedre patientforløb

Charlotte Larsen ser et stort potentiale i samarbejde med bl.a. kommunerne i optageområdet for at skabe bedre sammenhængende patientforløb for særligt de ældre medicinske patienter.

- Jeg har god erfaring med at opbygge tæt samarbejde med den primære sektor om patienterne, og det vil jeg bringe i spil i min nye stilling som oversygeplejerske i Medicinsk Afdeling på Regionshospitalet Randers, siger Charlotte Larsen.

Hospitalsledelsen på Regionshospitalet Randers ser frem til at byde Charlotte Larsen velkommen i Medicinsk Afdeling.

- Charlotte Larsen kommer med et stort drive og stærk ledelseserfaring fra medicinske afdelinger. Hun har god erfaring i at søge samarbejdsrelationer ud af huset og kompetencer til at koordinere samarbejdet om de medicinske patienter mellem sektorer, så patienterne oplever en god udskrivelse fra hospitalet og overgang til primær sektor.

Vi arbejder løbende på at forbedre samarbejdet med og om patienterne på hospitalet, og det får Charlotte en vigtig rolle i fremover, siger Marianne Jensen, sygeplejefaglig direktør.

Yderligere oplysninger:

  • Marianne Jensen, sygeplejefaglig direktør, tlf.: 4071 6438
  • Charlotte Larsen, oversygeplejerske, tlf.: 4089 2371