21.02.2017

Ny samarbejdsaftale skal være med til at sikre fortsat høj kvalitet i sundhedsydelser. Aftalen mellem VIA, Aarhus Universitet og Region Midtjylland giver en større sammenhæng og koordinering af uddannelse, forskning og udvikling. Også kommunerne vil blive inddraget.

Bedre forskning. Stærkere uddannelser. Og et sundhedsvæsen, der er klædt på til fremtidens udfordringer.

Dét er ambitionen med en ny samarbejdsaftale om forskning, uddannelse og udvikling, som VIA Sundhed, der er en del af professionshøjskolen VIA University College, netop har underskrevet med Region Midtjylland og fakultetet Health ved Aarhus Universitet (AU).

Den nye aftale knytter de tre parter sammen i et stærkere forpligtende fællesskab.

Ansatte i sundhedssektoren skal samarbejde mere på tværs

"Jeg er utroligt glad for aftalen. Først og fremmest er det vigtigt, at aftalen sikrer sammenhængskraften mellem sundhedsuddannelserne og sundhedsydelserne til borgerne. Både VIA, AU og Region Midtjylland har en interesse i at sikre et stærkt sundhedsvæsen, der tager hånd om de udfordringer, sundhedssektoren står overfor," siger Aase Lydiksen, der er direktør i VIA Sundhed.

Hun nævner en befolkning med flere ældre, flere kroniske sygdomme, større forventninger fra borgerne til sundhedsydelser samt behov for nye og anderledes tilbud som noget af den udvikling i Danmark, den nye samarbejdsaftale skal hjælpe med at imødekomme.

"For at matche fremtiden skal sundhedsprofessionelle imødekomme den teknologiske udvikling og kunne arbejde tværprofessionelt og på tværs af sektorer. Det stiller krav om en større sammenhængskraft mellem uddannelse, forskning og praksis. Derfor tror jeg, aftalen vil bidrage til, at kvaliteten og evidensen i sundhedsvæsenet øges,” siger Aase Lydiksen.

Stærkere positionering nationalt og internationalt efter udvidet aftale

På Aarhus Universitet, som i mange år har samarbejdet med Region Midtjylland om forskning, uddannelse og udvikling, er man også glad for den nye fælles aftale med både regionen og VIA.

”Ud over de synergier det har for regionen, vil de tre parter kunne styrke og positionere hinanden nationalt og internationalt inden for sundhedsvidenskabelig forskning, uddannelse og patientbehandling,” fremhæver Ole Steen Nielsen, der er dekan på AU Health.

Øget koordineret indsats sætter patienten i centrum

Ifølge Region Midtjylland er den nye aftale vigtig for at lykkes med samarbejdet mellem faggrupper i sundhedsvæsenet og arbejdet med at have patienten i fokus.

”Det kræver en koordineret indsats at videreudvikle et stærkt sundhedsvæsen til gavn for borgere og patienter. Som aftager og meduddanner af læger, sygeplejersker og øvrigt sundhedsfagligt personale spiller vi i regionen en vigtig rolle i forhold til at uddanne fremtidens sundhedsmedarbejdere. Her er det en styrke, at de to store uddannelsesinstitutioner sidder med ved samme bord,” fastslår Ole Thomsen, der er koncerndirektør i Region Midtjylland.

Skønt aftalen i første omgang omhandler de tre parter, er planen hurtigst muligt at inddrage regionens kommuner.

Samarbejdsaftalen træder i kraft med det samme.

Yderligere oplysninger:

  • Aase Lydiksen, direktør, VIA Sundhed/ T: 87 55 29 60 / E: aal@via.dk
  • Ole Steen Nielsen, dekan, Health, Aarhus Universitet/ T: 24 76 50 93 / E: dean.health@au.dk
  • Ole Thomsen, koncerndirektør, Region Midtjylland /T:  21 46 98 07 /E: ole.thomsen@stab.rm.dk

Foto: Niels Aage Skovby, Region Midtjylland