01.02.2017

Onsdag 8. februar er der rejsegilde på Center for Sundheds hovedbygning i Holstebro – et byggeri på 11.000 kvadratmeter og til 237,5 mio. kr.

For knap 10 måneder siden blev første spadestik taget til Center for Sundheds hovedbygning på Stationsvej i Holstebro. Nu er byggeriet så langt, at der er rejsegilde.

Det sker onsdag den 8. februar kl. 13.30-15.00. Den officielle del med taler foregår i Graakjær Arena på Stationsvej 27 i Holstebro – lige ved siden af byggeriet. Bagefter er der mulighed for at få en rundvisning på byggepladsen.

11.000 m2 sundhed

Når bygningen står færdig, rummer de over 11.000 kvadratmeter blandt andet akut klinik, sygeplejeklinik, regionale medicinske ambulatorier, jordemoderkonsultation, røntgen, psykiatrifunktioner, de kommunale akutpladser, børnetandplejen, praktiserende læger og en specialtandlæge.

- Center for Sundhed får stor betydning for borgernes trivsel og tryghed i kommunen og landsdelen fremover. Derfor glæder det mig, at vi nu er klar til at markere, at byggeriet er skudt i vejret, siger borgmester H.C. Østerby.

Samling af sundhedstilbud under ét tag

Center for Sundhed vil samle en betydelig del af de lokale sundhedstilbud ét sted. Det skaber unikke muligheder for samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer.

- Ved at samle de forskellige funktioner styrker vi det nære sundhedsvæsen i kommunen og i hele Nordvestjylland. Blandt andet fordi der bliver et tættere samarbejde mellem fagprofessionelle fra såvel kommune, region og almen praksis, siger Jens Kristian Hedegaard, formand for Social- og Sundhedsudvalget i Holstebro Kommune.

På borgernes præmisser

Sundhedshuse og -centre fungerer allerede godt andre steder i Region Midtjylland. Og næstformand i Region Midtjylland, Anders Kühnau, er sikker på, at centret i Holstebro også bliver et stort aktiv for borgerne.

- Med Center for Sundhed i Holstebro sikrer vi nærhed og høj kvalitet i de sundhedstilbud, som borgerne bruger allermest. Dermed lever centret til fulde op til overskriften for samarbejdet mellem kommuner, region og almen praksis: ”Mere sundhed i det nære for på borgerens præmisser”, siger Anders Kühnau.

Dråber af kultur i alt

Fra starten af byggeprojektet har den kunstneriske udsmykning været tænkt ind i Center for Sundhed. Kunstner Pernille With Madsen står for udsmykningen, og hun besøger byggeriet i forbindelse med rejsegildet for at få en fornemmelse af byggeriet. Om hendes intention med udsmykningen siger Pernille With Madsen:

- Jeg håber at være med til at give stedet karakter så man husker andet end sit praktiske ærinde på stedet. Jeg håber at man får en rumlig oplevelse der husker kroppen på, at den er andet og mere end kød og knogler.

Pressen er velkommen til at deltage i rejsegildet.

Yderligere oplysninger:

  • Anders Kühnau (S), 1. næstfmd., regionsrådet for Region Midtjylland, tlf. 2360 2768
  • Borgmester H. C. Østerby, borgmester, Holstebro Kommune, tlf. 2144 0150
  • Jens Kristian Hedegaard, fmd., Social- og Sundhedsudvalget i Holstebro Kommune, tlf. 4027 1139
  • Helle Bro, direktør, Sundhed, Social og Arbejdsmarked, Holstebro Kommune, tlf. 9611 3701

Center for Sundhed i Holstebro

Gå til stor illustration af Center for Sundhed i Holstebro

Program for rejsegilde

Fakta