01.02.2017

Tidlig hjertesygdom i familien udgør en risiko

Tidligere forskning har vist, at hvis nogen i familien har fået foretaget en ballon-udvidelse, bypass-operation eller har haft en blodprop i hjertet, øger det ens risiko for også selv at få sygdommen. Men sygdommen udvikles over en lang periode, før den opdages, og hjertelægerne ved meget lidt om, hvad der sker i denne periode, og hvorfor nogle familier bærer en øget risiko.

Forskerne har undersøgt forstadierne til hjertesygdom hos disponerede personer

Forskere på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har undersøgt raske slægtninge til patienter, der alle havde fået foretaget ballon-udvidelse og/eller bypass-operation i en meget tidlig alder. Disse slægtninge fik foretaget en CT-skanning af hjertet, som blev sammenlignet med skanninger fra patienter uden disposition til hjertesygdom.

En større del af kranspulsårerne er ramt af åreforkalkning

Studiet viste, at slægtninge til patienter med tidlig åreforkalkning i kranspulsårene i gennemsnit havde en øget byrde sygdommen sammenlignet med patienter uden familiær disposition.
- Specielt var en større del af kranspulsårene ramt af åreforkalkning hos slægtningene end hos de kontrolpatienter vi sammenlignede med. Derudover sad åreforkalkningen oftere tæt på karrenes udspring og gav anledning til forsnævringer. Og fedtindholdet i åreforkalkningen hos slægtningene var højt, siger læge og ph.d.-studerende Morten Krogh Christiansen fra Afdeling for Hjertesygdomme på Aarhus Universitetshospital.

Fedtindholdet i åreforkalkningen kan være forklaringen

- Vi ved, at bl.a. fedtindholdet i åreforkalkningen er af betydning for den fremtidige risiko for at få en blodprop i hjertet. Derfor kan disse fund hos slægtninge til patienter med tidlig hjertesygdom muligvis forklare, hvorfor de har øget risiko for hjertesygdom, siger Morten Krogh Christiansen.

Bag om forskningsresultatet

  • Studietype: Tværsnitsstudie
  • Samarbejdspartner: Biomedical Imaging Research Institute, Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, California
  • Ekstern finansiering: Kong Christian IX og Dronning Louises Jubilæumsfond, Snedkermester Sophus Jacobsen og Hustru Astrid Jacobsens Fond
  • Interessekonflikter: Ingen

Læs den videnskabelige artikel

Christiansen MK, Jensen JM, Nørgaard BL, Dey D, Bøtker HE, Jensen HK. Coronary Plaque Burden and Adverse Plaque Characteristics Are Increased in Healthy Relatives of Patients With Early-Onset Coronary Artery Disease. J Am Coll Cardiol Img. 2017 Jan. 18 [EPub Ahead of Print] DOI: http://doi.org/10.1016/j.jcmg.2016.10.014

Yderligere oplysninger:

Læge, ph.d.-studerende Morten Krogh Christiansen
Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital og Klinisk Institut, Aarhus Universitet, tlf 7845 2267 / 2226 8783 / morten.christiansen@clin.au.dk