11.01.17

Forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet modtager stor bevilling til et HIV-forskningsprojekt, der skal undersøge og afprøve nye medicinske præparater, som muligvis vil kunne fjerne HIV-virus fra kroppen.

Takket være moderne medicin kan patienter med HIV i dag leve et stort set normalt liv. Men selv om medicinen er effektiv, er den ikke i stand til at fjerne den sidste rest af virus fra kroppen.

Verden over forsøger forskere at finde nøglen til, hvordan virus helt kan fjernes fra kroppen. Nu har forskere fra Infektionsmedicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet fået en international bevilling på 19,7 mio. kr. fra den globale afdeling af medicinalfirmaet Gilead Sciences til at undersøge netop dette spørgsmål.

Patienter fra tre lande

Pengene skal over de næste tre år bruges til et stort klinisk studie, hvor patienter fra henholdsvis Danmark, USA og Australien skal afprøve to helt nye typer af medicin.

Den ene type af forsøgsmedicin er et præparat, som øger immunforsvarets evne til at angribe inficerede og syge celler - herunder celler, som skjuler HIV (denne type medicin er også under udvikling til behandlingen af visse former for kræft).

Den anden type af forsøgsmedicin er såkaldte monoklonale antistoffer mod HIV. Disse antistoffer er små molekyler, der genkender og binder sig til overfladen på HIV. Dette hjælper immunforsvaret til at få øje på de HIV-inficerede celler og begynde at bekæmpe dem. De to typer forsøgsmedicin er allerede undersøgt i mindre studier hver for sig, men de er aldrig tidligere blevet kombineret. Håbet er, at de tilsammen kan angribe og fjerne en betydelig del af det virus-reservoir, som almindelig HIV-behandling ikke kan bekæmpe. Forsøgsmedicinen stilles til rådighed af et tysk biotekfirma (Mologen A/G) samt The Rockefeller University i New York.

Et skridt på vejen mod en kur

Forsker og hovedansøger Ole Schmeltz Søgaard fra Aarhus Universitetshospital, der kommer til at lede det nye forskningsprojekt, siger om forventningerne til studiet:

- Med denne bevilling får vi en unik mulighed for at afprøve nogle af de mest lovende forsøgslægemidler indenfor forskningen i en HIV-kur. Min forhåbning er, at vi kommer til at se et tydeligt fald i mængden af virus i kroppen hos de patienter, der modtager forsøgsmedicinen, siger Ole Schmeltz Søgaard.

- Erfaringen har vist, at det er utroligt vanskeligt at kurere HIV fuldstændigt. På verdensplan kender man kun til ét individ ud af mange millioner smittede, som er blevet kureret. Vores mål er, at vi gennem tiltagende avancerede forskningsprojekter trin for trin kan blive bedre til at fjerne HIV-virus fra kroppen, så virus til sidst er helt væk. Dette projekt er vigtigt skridt i den retning.

Fakta

  • HIV (Human Immunodeficiency Virus) er et virus, der angriber immunforsvaret hos den, der bliver smittet. HIV kan ikke formere sig uden hjælp, og derfor placerer HIV sit eget arvemateriale i nogle af kroppens celler. HIV vælger en bestemt slags celler, der kaldes CD4-celler, som er en vigtig del af vores immunforsvar. 
  • I Danmark skønner man, at der er omkring 6.000 mennesker, som lever med HIV. Antallet af nye smittede har været stabilt i en længere årrække.
  • På verdensplan lever næsten 37 mio. mennesker med HIV. I 2015 blev 2 mio. børn og voksne smittet med sygdommen, og 1,1 mio. døde af AIDS.

Kilde: AIDS-Fondet

Flere oplysninger

Læge, ph.d. og lektor Ole Schmeltz Søgaard
Infektionsmedicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet
Tlf.:+ 45 2721 5985, e-mail: olesoega@rm.dk