11.01.17

EU-Kommissionen har netop godkendt deltagere til det europæiske netværk EURACAN (EUropean RAre CANcers) for hospitaler, som behandler sjældne kræftsygdomme. Aarhus Universitetshospital er blevet godkendt til samarbejdet i kraft af højt specialiseret behandling af sarkomer.

Specialister på det franske kræfthospital Centre Léon Bérard i Lyon har taget initiativ til at danne et officielt og EU-godkendt netværk om sjældne kræftsygdomme. Alle de deltagende hospitaler er blevet vurderet af en uafhængig akkrediteringsinstitution, og derefter har EU-Kommissionen taget stilling til den samlede ansøgning fra netværket om at blive et af EUs officielle referencenetværk (ERN – European Reference Networks) for sjældne sygdomme.

- Patienter med sjældne kræftformer må ofte gennem mange undersøgelser over lang tid, inden diagnosen stilles. Og de får måske ikke den optimale behandling, fordi man lokalt mangler erfaring og viden om behandlingsmulighederne. For eksempel fik vi forleden en patient med en type sarkom, som vi ikke har set blandt danske kræftpatienter de seneste ti år, siger overlæge Akmal Safwat.

- Derfor er det en god ide med internationalt samarbejde om sjældne kræftsygdomme. Vi har tradition for internationalt samarbejde, men nu får vi kortere vej til viden, forskningssamarbejde og til at henvise patienter med sjældne kræftformer til behandling i udlandet.

EURACAN har et mål om, at samarbejdet indenfor fem år skal føre til større kvalitet i behandlingen af sjældne kræftsygdomme og en højere overlevelse for patienterne. Aarhus Universitetshospital er blevet godkendt til samarbejdet i kraft af højt specialiseret behandling af sarkomer, der er en sjælden kræftform, som kan opstå i knogler, muskler, bindevæv, fedtvæv, nerveskeder og kar.

- Kun ved at gå sammen og dele erfaringer vedrørende diagnose, behandling og opfølgning af patienter kan vi komme videre i arbejdet for at forbedre overlevelse og livskvalitet, siger koordinerende lærestolsprofessor Peter Hokland.

- For patienter med sjældne sygdomme er dette af særlig vigtighed, da det muliggør en hurtigere klinisk anvendelse af nye initiativer inden for kræftbehandling. Aarhus Universitetshospital deltagelse i EURACAN vil komme patienter til gode, ikke alene herhjemme, men over hele Europa.

Det er hele sarkomcentret på Aarhus Universitetshospital, der er blevet vurderet i forbindelse med akkrediteringen og optagelsen i EURACAN. Kompetencerne til blod- og vævsprøver, skanninger, operationer, strålebehandling og kemoterapi er blevet vurderet mht. bl.a. ekspertise, forskning, udstyr, kvalitet, patientsikkerhed, patientinddragelse og patientinformation.

Fra de nordiske lande deltager Aarhus Universitetshospital i EURACAN sammen med Oslo Universitetssykehus i Norge, Akademiska Sjukhuset og Karolinska Universitetssjukhus i Sverige og Turku Universitetscentralsjukhus i Finland.

Flere oplysninger