12.01.2017

Region Midtjyllands akutte patienter er generelt tilfredse med behandlingen, når de først kommer til, men i ventetiden savner de informationer. Det viser en ny patientundersøgelse.

  • Se hospitalernes pressemeddelelser under teksten

For tredje gang har patienter landet over bedømt deres møde med akutmodtagelser og akutklinikker i Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser, LUP Akutmodtagelser.

Akutmodtagelser på hospitaler i Region Midtjylland ligger bedst af alle regioner i sammenligningen, og vurderes over gennemsnittet i 12 af de 19 spørgsmål og som landsgennemsnittet i de resterende 7 spørgsmål.

- Personalet yder en stor og god indsats, der gør, at vi kan levere god behandling. Selvom vi stadig ikke er i mål, glæder jeg mig over fremgang i akutmodtagelser på vigtige områder som ventetid og smertelindring, siger Regionsrådsformand Bent Hansen.

Akutklinikkerne bliver vurderet over landsgennemsnittet på 5 spørgsmål og som landsgennemsnittet i de restende 14. Hospitalerne i Region Midtjylland præsterer ikke under landsgennemsnit på et eneste spørgsmål i undersøgelsen.

Tilfredse med besøget, men ikke med informationen

De fleste patienter er alt i alt tilfredse med deres besøg. Patienterne oplever, at personalet er til at forstå, svarer på spørgsmål og generelt lytter, når de beskriver den sygdom eller skade, de kommer med.

Det er godt, men de fleste patienter svarer også, at de slet ikke eller i ringe grad har fået tilstrækkelig information om udviklingen i ventetiden, mens de venter på undersøgelse og behandling.

- Patienternes svar er gode til at minde os om, at patienterne er lige vigtige at hjælpe, uanset om de venter, bliver undersøgt eller behandlet. De skal selvfølgelig have svar på deres spørgsmål og vi skal blive bedre til især at informere om ventetiden, mens de venter på at komme til. På akutklinikkerne skal vi også blive bedre til at tilbyde smertelindring, siger Bent Hansen.

Pressemeddelelser fra hospitalerne

Aarhus Universitetshospital

Hospitalsenheden Horsens

Hospitalsenheden Midt

Regionshospitalet Randers

Hospitalsenheden Vest

Danske Regioner

Hospitalernes LUP pressemeddelelser

Fakta

Flere oplysninger