31.01.2017

Selvom mange unge får bedre karakter i Folkeskolen, så får ca. hver 10. ud af hver årgang aldrig uddannelse og arbejde. Det er en markant stigning, og i en stor undersøgelse, spørger forskere derfor alle 9. klasseelever i hele landet, om andre forhold, der har betydning for uddannelse og arbejdsliv.

Hver gang et ungt menneske tabes i forhold til uddannelse og arbejde, så koster det samfundet ca. 15 mio. kroner over et helt liv, og samtidig er det forbundet med store sociale og personlige omkostninger. I ugerne 6,7, 8 og 9 får alle landets ca. 70.000 elever i Folkeskolens 9. klasser derfor spørgeskemaet: "Alle unge tæller". Spørgsmålene tester ikke faglighed, men de giver svar om de unge trives, deres ønsker for fremtiden og hvordan de etablerer sig i arbejdslivet.

Sociale kompetencer vigtigere de faglige

At undersøgelsen vægter trivsel, venner og familie fremfor klassiske discipliner som dansk og matematik har en særlig årsag:

- Socialt stærke elever med et dårligt karaktersnit klarer sig bedre end bogligt stærke, hvor det sociale ikke fungerer. Vores fokus er derfor på den enkeltes trivsel fra gode fritidsjobs over helbred og til hvordan de unge oplever skolen, fortæller seniorforsker Merete Labriola, DEFACTUM i Region Midtjylland, der leder forskningssamarbejdet med Arbejdsmedicinsk Klinik i Hospitalsenheden Vest samt Aalborg og Aarhus Universitet.

- Selv om mange unge klarer sig bedre fagligt i Folkeskolen, så falder stadigt flere fra og får aldrig et arbejde. Og tendensen slår også igennem blandt de dygtige elever. Derfor håber vi, at alle landets skoleledere og lærere bruger godt en halv time af skoletiden på spørgeskemaet, så vi får flere unge på ret køl, fortsætter Merete Labriola.

Det er frivilligt for skolerne at deltage, og alle skoleledere får tilsendt en udførlig introduktion, som de kan videregive og gøre det let for den udvalgte lærer at instruere eleverne.

50 % flere unge uden job og uddannelse

Målet med undersøgelsen er ny og brugbar viden, om hvilke unge, der gennemfører en erhvervsuddannelse og deltager i arbejdsmarkedet.

- Vi lægger særlig vægt på sociale relationer, interesser og oplevelsen af meningsfuldhed. Og vi håber det giver et mere nuanceret indblik, så vores politikere og beslutningstagere ikke kun prioriterer faglige færdigheder, når de planlægger fremtidens arbejdsstyrke og velfærdssamfund, fortæller seniorforsker Merete Labriola, DEFACTUM og afslutter:

- OECDs data viser, at andelen af unge uden uddannelse og arbejde er steget med 50 % på 10 år. Det er en forkert udvikling, og vi er i gang med at tabe den næste generation på gulvet. Hvis ikke vi sætter ind nu vil det have store personlige omkostninger og koste samfundet svimlende beløb.

Fakta

  • Undersøgelsen af unges trivsel er den første af sin art på nationalt niveau
  • Skolelederne afgør om skolens 9. klasser deltager
  • Alle 9. klasser i hele landet har mulighed for at deltage
  • At udfylde spørgeskemaet tager 31 min. i snit
  • Datagrundlaget er 100 % anonymiseret, så det ikke er muligt at identificere enkeltpersoner
  • Læs mere på: www.foca.dk

Yderligere oplysninger:

  • Seniorforsker og daglig leder Merete Labriola, DEFACTUM i Region Midtjylland, merlab@rm.dk, tlf. 2498 3449