20.01.2017

Læge Martin Fjeldsted Aagaard i Borris overtager og viderefører Jørgen Kristensens lægepraksis i Skjern, der bliver i LægeHuset på Tinghusvej 4.

Jørgen Kristensen har af personlige årsager valgt at lukke sin klinik, som han har drevet siden 1994, de sidste fem år med hjælp fra lægevikarer. Martin Fjeldsted Aagaard overtager ansvaret for klinikkens 3200 patienter, samt for lokaler og ansatte.

Jørgen Nørby, formand for udvalget for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland, glæder sig over at den lukningstruede klinik er reddet og takker Jørgen Kristensen for godt samarbejde med regionen.

- Det her kan kun lade sig gøre, fordi Jørgen Kristensen har overdraget sin klinik til Region Midtjylland i god tid inden ophøret og bedt regionen forsøge at finde en aftager, siger Jørgen Nørby.

Muligheder i sundhedsloven

Sundhedsloven har siden 2014 åbnet for at praktiserende læger må eje og drive flere klinikker, med kun hvis lægen køber klinikken af regionen. Derfor var det nødvendigt at Jørgen Kristensen lod regionen sælge klinikken.

- For mig har det været vigtigt at sikre, at mine patienter også fremover har en læge i Skjern. Jeg er tilfreds med at det lykkedes, siger Jørgen Kristensen.

Jørgen Nørby roser områdets læger for at arbejde sammen om at sikre patienterne så få omvæltninger som muligt, og Martin Fjeldsted Aagaard for at tage ansvar for endnu en lægeklinik, udover sin egen i Borris.

- Netop løsningen med at en læge driver flere klinikker har vi længe gerne ville udbrede. Jeg glæder mig over at lægerne er klar til at gå nye veje for at sikre den lokale lægedækning, siger Jørgen Nørby.

Formand for de Praktiserende Lægers Organisation, PLO, i Midtjylland, Lise Høyer, er rigtig glad for at klinikken i Skjern overtages af en praktiserende læge.

- Det tror jeg vil sikre større kvalitet og kontinuitet for patienterne, end hvis klinikken skulle drives som en udbuds- eller regionsklinik. Det her er et eksempel på, at der inden for den nuværende sundhedslov er mange muligheder for at finde løsninger gennem nye praksisformer i et samarbejde mellem de Praktiserende Lægers Organisation og regionen. De muligheder tror jeg, vi skal blive bedre til at udnytte også andre steder i landet, siger Lise Høyer.

Regeringens Lægedækningsudvalg anbefaler i den netop offentliggjorte rapport "Lægedækning i hele Danmark" at åbne for at læger, der ønsker at eje flere klinikker, kan købe dem direkte fra andre praktiserende læger.

Studiekammerat lokket til Borris

I første omgang ansætter Martin Fjeldsted Aagaard en læge, han kender godt, og måske endnu en sygeplejerske til at tage sig af patienterne.

- Klinikken fortsætter som da Jørgen Kristensen drev den. Konceptet bliver som i min klinik i Borris, hvor sygeplejersker hjælper med flere opgaver, siger Martin Fjeldsted Aagaard.

Han overtager klinikken, fordi han har mod på det og gode erfaringer med at drive Helsecenter Midt i Borris, som han åbnede i juli 2015.

- Jeg trives med udfordringer og overtager klinikken i Skjern for at give en anden læge mulighed for at prøve kræfter med det attraktive job som landsbylæge. Det er ikke alle, der har mod på at stå med ansvar for ansatte, lokale og løn fra begyndelsen. Det vil jeg gerne, hvis det er det der skal til for at få en læge herud, siger Martin Fjeldsted Aagaard.

Hans gamle studiekammerat fra lægestudiet i Aarhus flytter til Borris med sin familie.

- Jørgen Kristensen har ansat ham som vikar fra 1. februar. Planen er at lægen fortsætter som vikar med henblik på fast ansættelse og måske kompagniskab, efter at jeg overtager klinikken 1. maj, siger Martin Fjeldsted Aagaard.

Fakta

  • Læge Jørgen Kristensen er 59 år. Han har drevet lægeklinik i Skjern siden 1994 i først Bredgade 38 og siden Tinghusvej 4.
  • Martin Fjeldsted Aagaard er 40 år. Han har siden 2015 drevet lægeklinik i Helsecenter Midt, Storegade 37, Borris og driver fra 1. maj 2017 også klinikken i Skjern.

Yderligere oplysninger:

  • Jørgen Nørby, Formand for udvalget for Nære Sundhedstilbud i Region Midtjylland. Tlf. 9789 1242 / 2945 5261
  • Læge Martin Fjeldsted Aagaard, Helsecenter Midt, tlf. 9736 6027 / 7120 1976
  • Lise Høyer, formand for Praktiserende Lægers Organisation, PLO, i Midtjylland. Tlf. 2250 4910.
  • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer

Borris-læge overtager klinik i Skjern

Læge Martin Fjeldsted Aagaard (foto) med klinik i Helsecenter Midt i Borris overtager 1. maj 2017 Jørgen Kristensens lægeklinik i LægeHuset, Tinghusvej 4 i Skjern.
Foto: Martin Fjeldsted Aagaard.