31.01.2017

Ny forskning viser, at udvalgte patienter, som ellers ikke kan genoplives og har langvarigt hjertestop, kan overleve efter behandling med hjertelungemaskine.

Hjertestop uden for hospital har stadig en dårlig prognose
I Region Midtjylland er der ca. 850 hjertestop uden for hospital om året, og kun godt 10 % af patienterne overlever. Der er derfor brug for nye tiltag for at forbedre chancerne for overlevelse.

Genoplivning og behandling af årsagen til hjertestoppet er de vigtigste elementer i behandlingen. Men hos få udvalgte patienter kan anvendelse af en hjertelungemaskine understøtte patientens kredsløb og købe tid til, at hjertefunktionen kommer sig.

Ny anvendelse af hjertelungemaskine

En hjertelungemaskine bruges rutinemæssigt under hjerteoperationer og kan midlertidigt erstatte patientens hjerte- og lungefunktion ved at pumpe iltet blod rundt i kroppen. Teknikken har længe været anvendt til andre kritisk syge patienter med alvorligt hjerte- eller lungesvigt og til afkølede patienter med hjertestop.

De senere år har der været stigende interesse for brug af hjertelungemaskine til den store gruppe af ikke-afkølede patienter med hjertestop.

7 af 21 patienter overlevede

Forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har gennemgået behandlingsforløbet for 21 patienter med hjertestop opstået udenfor hospital, som fik behandling med hjertelungemaskine på Aarhus Universitetshospital fra 2011 til 2015.

Patienterne fik hjertemassage fra kort efter hjertestoppet og indtil de blev lagt på hjertelungemaskine på hospitalet. Udløsende årsager til hjertestoppet blev forsøgt behandlet.

Hos de overlevende kom hjertefunktionen sig i timerne og dagene efter, og hjertelungemaskinen kunne afvikles. 7 patienter overlevede (33 %) og 14 døde. Vi formoder, at ingen havde overlevet uden behandlingen, siger læge Jesper Fjølner.

I gennemsnit havde patienterne hjertestop i 2 timer i alt, før hjertelungemaskinen var startet, hvilket er længere end i andre internationale opgørelser. Trods dette var overlevelsen ikke dårligere på Aarhus Universitetshospital.

Overlevere havde blodprop i hjertet og fik ballonudvidelse

Patienterne havde hjertestop af forskellige årsager, herunder blodprop i lungen, hjerterytmeforstyrrelse, medfødt hjertesygdom, hjertesvigt og blodprop i hjertet. Alle de overlevende patienter havde hjertestop på grund af blodprop i hjertet og fik en ballonudvidelse før eller under hjertelungemaskine-behandling. Den viden kan være vigtig for den fremtidige udvælgelse af patienter, som har en chance for overlevelse ved behandling med hjertelungemaskine.

Overlevere havde acceptabel hjernefunktion efterfølgende
Svær hjerneskade er en frygtet komplikation efter et hjertestop. De 7 overlevende havde ingen eller få skader på hjernen og kunne efterfølgende klare sig med lidt eller ingen hjælp, og flere kom tilbage i arbejde.

Udvælgelse af patienter

En del patienter kan ikke behandles med hjertelungemaskine og behandlingen er kompliceret og har risici. De 4 hjertecentre i Danmark arbejder i øjeblikket på at skabe en fælles strategi på området med ensretning af kriterierne for at behandle med hjertelungemaskine.

Bag om forskningsresultatet:

Studietype: Retrospektiv case-serie
Ekstern finansiering: Ingen
Interessekonflikter: Ingen

Læs den videnskabelige artikel:

  • Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation after out-of-hospital cardiac arrest in a Danish health region. Fjølner J, Greisen J, Jørgensen MR, Terkelsen CJ, Ilkjaer LB, Hansen TM, Eiskjaer H, Christensen S, Gjedsted J. Acta Anaesthesiol Scand. 2017 Feb;61(2):176-185.

Yderligere oplysninger:

  • Læge Jesper Fjølner
  • Operation og Intensiv Øst, Aarhus Universitetshospital. Mobil: 2655 5592, E-mail: jespfjoe@rm.dk