10.01.2017

Regionshospitalet Randers har åbnet 10 nye sengepladser og ansat ekstra personale på to medicinske afsnit, så især patienter med dårlige lunger kan få hurtig og kvalificeret behandling i vintermånederne.

Hvert år i vintermånederne oplever landets hospitaler spidsbelastning på de medicinske afdelinger, når patienter med dårlige lunger – for eksempel med astma eller KOL – bliver ramt af influenza eller lungebetændelse og får svært ved at få vejret. Og selv om det er sjældent, man ligefrem har medicinske patienter liggende på gangene på Regionshospitalet Randers, har man år efter år måttet indkalde læge- og sygeplejerskevikarer, når patienterne strømmede ind i vintermånederne. 

Men i år har Regionshospitalet Randers valgt at gribe tingene anderledes an.

- Den 2. januar åbnede vi yderligere 10 senge, så vi har i alt 109 senge på de medicinske afsnit. Der er ikke tale om senge på gangene, fordi vi allerede har en ”buffer” i form af plads til de ekstra senge på stuerne. Det kræver dog også ekstra personale; læger, sekretærer og sygeplejersker.

Så i stedet for at vente på, at patienterne bliver indlagt og så indkalde løst vikarpersonale, har vi ansat en ekstra læge og sygeplejerske på hver afdeling. De nye medarbejdere indgår i vagtplanen i årets første fire måneder, hvor vi traditionelt har flere patienter, fortæller ledende overlæge på Medicinsk Afdeling, Lene Stouby Mortensen.

Mere effektivt patientforløb

Siden efteråret 2016 har personalet på de medicinske afdelinger arbejdet på en mere fleksibel løsning, så man ikke får flaskehalsproblemer på afdelingerne, når de uundgåelige influenzaepidemier rammer landet.

- Patienterne oplever at få en bedre behandling, når personalet er fast tilknyttet og kender afdelingen. Det giver ikke bare tryghed hos patienterne, der får et godt forløb, mens de er indlagt, det betyder også, at liggetiden falder. Vi får altså et bedre patientforløb på alle måder, forklarer Lene Stouby Mortensen.

På de medicinske afdelinger stod hele personalet derfor klar, da de første patienter blev indlagt oven på julen.

Måske flere afdelinger med fleksibel bemanding

Hospitalsledelsen på Regionshospitalet Randers følger arbejdet på de medicinske afdelinger tæt.

- Vi vil gerne blive mere fleksible, så vi i højere grad kan tilpasse kapaciteten til behovet. Målet er rettidig omhu; at patienterne får den optimale behandling. Vi håber, at den nye strategi med at planlægge frem for at indkalde vikarer også smitter positivt af på afdelingernes økonomi, forklarer hospitalsdirektør, Jonas Dahl.

- I løbet af foråret vil vi lave en grundig evaluering for at se, om vi har opnået de ønskede forbedringer – og for at vurdere, hvad vi eventuelt kan gøre endnu bedre. Er vores bestræbelser lykkedes, skal vi naturligvis overveje, om vi kan udbrede løsningen til andre afdelinger på hospitalet, påpeger Jonas Dahl.

Yderligere oplysninger

  • Lene S. Mortensen, ledende overlæge på Medicinsk Afdeling, tlf. 3092 2310
  • Jonas Dahl, hospitalsdirektør, tlf. 2974 4145
  • Cecilia Honores Møller, kommunikationschef, tlf. 4079 2609