30.01.2017

Budgetloven kræver, at Region Midtjylland hverken bruger for få eller for mange penge, og årsregnskabet for 2016 passer da også næsten på øre: På sundhedsområdet er der et overskud på 1,6 mio. kr. ud af et budget på 23 mia. kr.


- Vi rammer rigtigt med et overskud på 0,01 %. Det er under en kvart promille, så jeg synes nok man må sige, at vi har ramt "bullseye", siger regionsrådsformand Bent Hansen (S), med henvisning til den lille røde plet i midten af en dartskive.

Flytteopsparing

Med pletskuddet har Region Midtjylland overholdt sin andel af aftalen med regeringen om økonomien på sundhedsområdet i 2016.

- Der er selvfølgelig forskellige plusser og minusser, når vi dykker lidt ned i tallene. Det skal vi nu have set nærmere på. Men hovedparten af hospitalerne har mindreforbrug, - eller overskud om man vil - som en slags opsparing til de kommende års udflytninger til nye hospitaler. Det er en fin ansvarlighed, som jeg gerne vil kvittere for, siger Bent Hansen.

Mindre gæld, mere sundhed

Af regnskabet for 2016 fremgår det, at Region Midtjylland har styrket sin økonomi ved at indfri leasinggæld og fremrykke it-investeringer for ca. 180 mio. kr.

- Det er vigtigt, fordi vi så i de kommende år kan lette driftsudgifterne og bruge penge på sundhed til borgerne i stedet for afdrag på gæld, pointerer regionsrådsformanden.

Lille overskud i Regional Udvikling

Også Regional Udvikling, som blandt andet arbejder med at skaffe erhvervslivet bedre betingelser, jordforurening og råstoffer har i 2016 styret økonomien sikkert på plads. Overskuddet er på 200.000 kr., og dermed har regionen også på dette område overholdt sin andel af økonomiaftalen med regeringen.

Socialområdet forventer også at ramme målskiven. Områdets regnskabsoplysninger følger med selve regnskabsaflæggelsen.

Yderligere oplysninger: