18.01.2017

Det socialpsykiatriske botilbud Tangkær har vundet Den Gyldne Tråd, der er en nyindstiftet pris fra nyhedsbrevet Kommunal Sundhed, der udgives af holdet bag Dagens Medicin.

Prisen får Tangkær for sit initiativ med at tilbyde beboerne et årligt sundhedstjek i samarbejde med praktiserende læger og psykiatrien. Det har fået medicinforbruget blandt beboerne til at falde. Samtidig er beboernes livskvalitet steget.

Det kan være svært for Tangkærs beboere at overskue et besøg hos lægen. Før forsøget med helbredsundersøgelser blev indledt, mødte beboerne ofte kun egen læge, hvis de f.eks. skulle tvangsindlægges. Det gjorde det svært for lægen at give beboerne den rette behandling.

På Tangkær er der nu fastlagt årlige sundhedstjek, hvor beboerens egen læge kommer på besøg. Samtidig deltager der en psykiater, en repræsentant fra bostedet og selvfølgelig beboeren selv.

Tilbuddet er frivilligt.

Helbredsundersøgelserne startede i 2011 som et pilotprojekt, der skulle vare to år, men allerede efter første år, var det så succesfuldt, at det blev en fast del af hverdagen.

Tangkær ligger på Djursland og er del af Specialområde Socialpsykiatri Voksne.


Læs nyheden fra Kommunal Sundhed


Fakta om Den Gyldne Tråd

‘Den Gyldne Tråd’ belønner initiativer, der demonstrerer nytænkning og engagement, og som viser en vej til højere kvalitet i sammenhæng, samarbejde og pleje og behandling.

Tværsektorielt samarbejde og sammenhæng er helt centrale kriterier, men også evnen til at reducere fejl, sikre kvalitet, forebygge, implementere nye metoder, undervise, forske, udvikle ledelsesredskaber, håndhæve etiske standarder og støtte svage grupper kan være væsentlige parametre i bedømmelsen af årets bedste initiativ.

Prisen er en pendant til Den Gyldne Skalpel, der uddeles til hospitaler af nyhedsbrevet Dagens Medicin.

Dommerkomite:

  • Sidsel Vinge, selvstændig konsulent og tidligere sundhedschef, Gladsaxe Kommune
  • Helen Bernt Andersen, vicedirektør, Rigshospitalet
  • Tine Curtis, adjungeret professor, Statens Institut for Folkesundhed
  • Morten Freil, direktør, Danske Patienter
  • Michael Dupont, næstformand, Lægeforeningen
  • Pia Kürstein Kjellberg, analyse- og forskningschef, KORA
  • Nicolai Döllner, chefredaktør, Dagens Medicin og Kommunal Sundhed