04.07.2017

To midtjyske virksomheder delte ud af deres erfaringer med international vækst, da gæster fra syv europæiske regioner kastede kritisk blik på midtjysk hjælp til internationalisering.

Den 27. og 28. juni var Region Midtjylland og Central Denmark EU Office (CDEU) værter for en stort anlagt, international workshop over emnet: optimering af indsatsen for internationale vækstvirksomheder på tværs af Europa.

Baggrunden er en erkendelse i både Danmark og resten af EU af det gigantiske potentiale, der ligger i at få flere små og mellemstore virksomheder (SMV’er) til at internationalisere.
Udvikler nyt vækst-værktøj

Workshoppen i Midtjylland var således et led i projektet "Everywhere International SMEs" (EIS), hvor ni partnere fra syv forskellige europæiske regioner er gået sammen for at lære af hinanden og sammen udvikle nye værktøjer til at hjælpe SMV'erne.

- De mange input fra denne og kommende workshops i EIS-projektet skal danne baggrund for et EIS-værktøj, der samler bedste praksis fra hver enkelt region. Herfra vil vi så udvikle en række redskaber, der både kan bruges af regionerne og direkte af de enkelte virksomheder som ønsker at komme ud i verden, siger specialkonsulent i Region Midtjylland og ansvarlig for regionens deltagelse i EIS, Malou Munkholm.

Kritisk blik på erhvervsfremmen

Workshoppen i Aarhus var den første i projektet, hvor partnerregionerne fik gennemgået deres egen internationaliseringsindsats.

Region Midtjylland sad således sammen med den irske region Donegal i "den varme stol", og så var det de øvrige partnerregioners opgave at gennemgå de to regioners erhvervsfremmeindsats med kritiske briller samt selv at komme med eksempler på bedste praksis fra deres respektive regioner.

Lytter til iværksætterne

Dertil kom så to virksomhedsbesøg, hvor de europæiske gæster fik et mere konkret indblik i midtjysk erhvervsfremme. Her fortalte EASI'R, der har udviklet en kundehåndterings-app til bilindustrien, samt Uniqe North, der arrangerer inspirationsrejser målrettet aktører i turismeindustrien, om deres erfaringer. Begge virksomheder har deltaget i programmer og forløb knyttet til midtjysk erhvervsfremme.

Foruden de internationale partnere, Region Midtjylland og CDEU, medvirkede også Væksthus Midtjylland, Erhverv Skanderborg, Eksportrådet og Erhvervsstyrelsen i workshoppen.
Yderligere information

• Læs mere om EIS: https://www.interregeurope.eu/eis/
• Læs mere om EASI'R: https://easir.com/
• Læs Mere om Unique North: http://uniquenorth.com/

Kontakt

Specialkonsulent i Region Midtjylland Malou Munkholm, tlf. + 45 2946 8880, mail: Malou.munkholm@ru.rm.dk

Communication manager, EIS Sarah Eline Hansen, tlf. +32 488 32 62 27, mail: seh@centraldenmark.eu