25.07.2017


Sammen med en række kommuner har psykiatrien i Region Midtjylland fået tilsagn om 1.730.000 kr. fra satspuljen til projektet "Bedre forløb og sammenhæng for borgere med psykisk sygdom og samtidigt misbrug i Region Midtjylland". 

I løbet af projektperioden vil medarbejdere fra psykiatrien og de sociale bosteder blive undervist i at arbejde med misbrugere. Målet er at skabe en grundlæggende forståelse af misbrugsbilledet hos patienter med psykisk sygdom og misbrug, at give en indføring i reglerne på området og at give deltagerne en række redskaber, der kan forebygge konflikter, vold og tvang. 

Baggrunden for projektet er, at over halvdelen af alle borgere med et misbrug også har en psykisk sygdom. Da misbrugsbehandling og psykiatrisk behandling er forankret i henholdsvis kommuner og regioner, er det vigtigt, at de to instanser får et tættere samarbejde om de dobbeltbelastede borgere. 

Undervisningsforløbene vil blive udbudt i alle psykiatriens optageområder. Der skal findes en central projektleder i Psykiatri og Social, der skal stå for samarbejdet med kommunerne og de psykiatriske afdelinger i Region Midtjylland. Regionspsykiatrien Vest står desuden for at arrangere den mestringskonference, der runder hele projektet af. 

Aktuelt bakker disse kommuner op om projektet: Aarhus, Herning, Skive, Silkeborg, Holstebro, Viborg, Ikast-Brande, Lemvig, og Struer Kommuner. 

Det ventes, at kommunerne og regionen stiller med 2-3 medarbejdere fra hvert botilbud, mens psykiatrien ventes at bidrage med 3-6 medarbejdere fra hver afdeling. Samlet set forventes deltagerantallet at blive på 60 deltagere. 

Projektet igangsættes 1. september og løber til udgangen af 2018.