31.07.2017

Vigtige kognitive funktioner i hjernen kan blive forringet efter behandling med kemoterapi, viser ny forskning fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.

Et nyt studie har undersøgt effekten af kemoterapi på mænd, der har været i behandling for testikelkræft. Og konklusionen er, at hjernens netværk bliver markant forringet efter kemoterapi.

- Vores studie er det første, der har undersøgt virkningerne af kemoterapi på hjernens netværk over tid. Nu begynder vi at forstå de underliggende neurobiologiske mekanismer bag de kognitive problemer, som nogle kræftpatienter oplever, siger Ali Amdi, som er førsteforfatter til studiet og post doc på Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet.

Studiet er netop publiceret i det anerkendte amerikanske tidskrift Journal of The National Cancer Institute.

MR-skanning og kognitiv test
I studiet deltog 64 mænd med testikelkræft. 22 modtog kemoterapi efter deres operation og de andre 42 blev kun behandlet ved operation. Ved studiets start og igen efter seks måneder fik de lavet en MR-skanning og skulle desuden gennemgå kognitive test (som målte f.eks. hukommelsesbevær og koncentrationsproblemer).

Efter seks måneder var det tydeligt, at gruppen med testikelkræft klarede sig dårligere på den kognitive test – og på MR-skanningerne kunne man samtidig se, at hjernens netværk fungerede dårligere.

Sundhedspersonale skal spørge
Ali Amdi mener dog ikke, at behandlingen af patienter med testikelkræft bør ændres på baggrund af undersøgelsen.

- Jeg vil jeg bestemt ikke anbefale, at man ændrer behandlingen af patienter med testikelkræft. For denne type af kemoterapi er en meget effektiv behandling mod testikelkræft.

- Men det er vigtigt, at sundhedspersonalet spørger ind til, om patienterne oplever kognitive problemer – og om nødvendigt får henvist dem til genoptræning og rehabilitering.

Langtidsvirkninger ikke kendt
Forskerne ved ikke, om de negative effekter af kemoterapi stadig kan ses, hvis man undersøger patienterne lang tid efter behandlingen.
- Vi har kun målt på patienterne tre måneder efter endt kemoterapi. Men der er brug for mere forskning for at undersøge, om ændringerne i hjernen er permanente eller midlertidige.


Fakta

  • Ca. 285 personer får årligt konstateret testikelkræft i Danmark
  • Sygdommen opstår hyppigst hos yngre mænd mellem 25 og 35 år. Det er den mest udbredte kræftform blandt mænd.
  • Med kemoterapi – baseret på stoffet cisplatin - kan man effektivt behandle næsten alle tilfælde af testikelkræft.
  • Cisplatin-baseret kemoterapi har dog bivirkninger og senfølger – bl.a. på hjernen, hvor det kan medføre forringelser af hjernens funktioner.
  • Kilde: Kræftens Bekæmpelse og Ali Amdi


FLere oplpysninger

  • Ali Amdi, post doc, Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi, Kræftafdelingen, Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, e-mail: ali@oncology.au.dk