21.07.2017

To nye behandlingstilbud er på vej til selvmordstruede borgere i Region Midtjylland.

Psykiatrien i Region Midtjylland har fået tilsagn om 1.730.000 kr. fra satspuljen til udbygning af de to regionale centre for selvmordsforebyggelse i Risskov og Herning. Udbygningen skal sikre, at de to centre kommer i kontakt med flere selvmordstruede, som dermed kan komme hurtigere i behandling.

I den østlige del af regionen er projektet fokuseret på selvmordstruede børn og unge. I dag bliver de behandlet på den voksenpsykiatriske Afdeling Q i Risskov, da der ikke findes et formelt behandlingstilbud til selvmordstruede under 18 år. I enhed for selvmordsforebyggelse i Risskov udgør børn og unge op mod hver fjerde patient. Samtidig viser forskning og erfaring, at der er et stigende behov for en øget indsats overfor selvmordstruede børn og unge.

I det vestjyske handler projektet i særlig grad om at afprøve en mobil-app, der kan hjælpe patienterne dér hvor de bor. Det kan have en betydning, fordi regionen dækker et stort geografisk område. Det forventes, at mindst 100 patienter vil afprøve løsningen. Samtidig vil medarbejderne blive undervist i den teknologi, der danner grundlag for projektet. Denne del af projektet er forankret i Regionspsykiatrien Vest.

Hvis de to projekter bliver en succes, er det tanken, at de skal udbredes til resten af regionen.

Projektet sættes i gang til august og løber indtil udgangen af 2020.