06.07.2017

Hospitalsenheden Vest modtager ca. 500.000 kr. i støtte af TrygFonden til at pilotteste en ny medicinbeholder – "Medicinposen" - som har til formål at forbedre patientsikkerheden. Den nye beholder skal bl.a. gøre det nemmere for patienterne at transportere deres medicin til og fra hospitalet.

TrygFonden støtter en pilottest af en helt ny medicinbeholder, som Hospitalsenheden Vest er ved at få udviklet med det formål at forbedre patientsikkerheden. Det er TrygFondens regionale råd i Region Midtjylland, der står bag donationen på ca. 500.000 kr. til Hospitalsenheden Vest som led i TrygFondens samlede arbejde for at minimere utilsigtede hændelser i sundhedsvæsnet og styrke samarbejdet mellem patienter og sundhedspersonale.

Den nye medicinbeholder med navnet Medicinposen skal bl.a. gøre det så nemt som muligt for patienterne at transportere al deres medicin i forbindelse med opholdet på hospitalet.

- I TrygFonden arbejder vi for, at flere oplever et trygt møde med sundhedsvæsnet, og at patienter og pårørende inddrages i videst mulige omfang. Vi er derfor glade for at kunne bidrage til Hospitalsenheden Vests spændende planer med medicinposerne, der gerne både skulle forbedre patientsikkerheden og hjælpe personalet i deres arbejde. Vi glæder os til at følge projektet og håber, at resultaterne vil blive så positive for alle parter, at også andre hospitaler vil kunne få glæde af dem, siger Pia Hansen, donationschef i TrygFonden.

Takket være støtten fra TrygFonden bliver det muligt at få lavet en større brugertest af den færdigudviklede udgave af Medicinposen i 2018, hvilket glæder lægefaglig direktør Jens Friis Bak, som er med til at stå i spidsen for projektteamet på Hospitalsenheden Vest, og konsulent Henriette Haase Fischer der står for den kommende undersøgelse.

- Støtten fra TrygFonden betyder, at vi står med den bedst tænkelige forudsætning for at få færdigudviklet en Medicinpose, som lever op til brugernes behov. For eksempel vil vi foretage en grundig brugerundersøgelse, og den viden, som vi får ud af dette arbejde, skal være med til at sikre, at Medicinposen bliver den bedst mulige hjælp for patienterne og deres pårørende.

Fakta om Medicinposen

  • Medicinposen udvikles som del af "Min Medicin Med” -medicinkonceptet på Hospitalsenheden Vest - med inspiration fra en tilsvarende ”Green Bag” i England til transport af patientens egen medicin til og fra hospitalet.
  • Læs mere om medicinkonceptet Min Medicin Med: www.minmedicinmed.vest.rm.dk 
  • En prototype på Medicinposen blev i første omgang udviklet som afgangsprojekt ved Arkitektskolen, Aarhus i 2015, bl.a. med afsæt i observationsstudier og interviews med borgere og sundhedsprofessionelle fra Hospitalsenheden Vest, kommuner i Vestklyngen og Præhospitalet i Region Midtjylland. 
  • Bevillingen fra TrygFonden på 491.713 kr skal bruges til at gennemføre et pilotstudie og et evalueringsstudie i 2017 og 2018, der skal belyse Medicinposens funktion, effekt og anvendelighed. 
  • Efter indledende tests i mindre skala i efteråret 2017, så er det målet, at Medicinposen, efter eventuelle justeringer, vil blive produceret i 20.000 eksemplarer til en test i større skala - bl.a. med TrygFondens logo trykt på poserne.
  • I løbet af 2018 vil brugen af medicinposerne blive studeret og testet blandt borgere i de seks kommuner i Vestklyngen: Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer kommuner.
  • Pilotprojektet forventes at blive afsluttet til foråret 2019.

Yderligere information

  • Lægefaglig direktør Jens Friis Bak, tlf. 4093 7985.
  • Konsulent Henriette Haase Fischer, tlf. 2031 0816.
  • Hospitalsenheden Vest, tlf. 7843 0000 

Illustration til Min Medicin Med: Region Midtjylland.

TrygFonden støtter en pilottest af en helt ny medicinbeholder, som Hospitalsenheden Vest er ved at få udviklet for at forbedre patientsikkerheden. 

Illustration: Region Midtjylland.