05.07.2017

En avanceret operation mod kroniske blodpropper i lungerne forbedrer både funktionsniveau og overlevelse markant, viser nye forskningsresultater fra Aarhus universitetshospital (AUH)

Kroniske blodpropper i lungerne er en sjælden følgetilstand efter akutte blodpropper i lungen. Tilstanden medfører tiltagende åndenød og hjertesvigt. Det er vigtigt, at den diagnosticeres, da forskning har vist, at uden behandling er dødeligheden ekstremt høj. Den eneste behandling, der kan kurere kroniske blodpropper i lungerne er en kompleks og gennemgribende operation.

Al blodomløb standses under operationen

Operationen foretages i fuld bedøvelse, hvor patienten tilkobles hjerte-lunge-maskine. Kroppen nedkøles til 18 grader, og al blodomløb sættes i stå i to omgange af op til 20 minutter. Ved at åbne brystkassen og få adgang til lungernes blodkar kan kirurgen operere blodpropperne væk. Aarhus Universitetshospital har landsfunktion for denne type operationer og har siden 1994 kunnet tilbyde patienter fra hele landet, samt dele af Sverige og Island, behandlingen.

På niveau med de bedste internationale centre

Mellem 1994 og 2016 har 239 patienter med kroniske blodpropper i lungerne fået fjernet blodpropperne ved en operation på Aarhus Universitetshospital. Forskerne fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har systematisk gennemgået operationsresultaterne, samt undersøgt hvordan det går patienterne efter operationen.

Antallet af operationer er støt stigende på AUH. I perioden 1994 til 2004 blev 53 patienter opereret, mens der fra 2005 til 2016 blev opereret 186 patienter. Til at begynde med var dødeligheden under operationen høj, men over de seneste 5 år er dødeligheden ved operationen faldet til 2.5 %. Dette svarer til resultaterne fra de største internationale centre. Blandt andet hjertecentret i San Diego, hvor operationen i sin tid blev opfundet.

Bedre overlevelse og funktionsniveau

Studiet viser, at størstedelen af patienterne allerede tre måneder efter operationen oplever markant færre symptomer. Den positive effekt tyder på at være vedvarende over tid. Desuden dokumenterer studiet, at operationen væsentligt forbedrer patienternes overlevelse. Efter fem år er omkring 80 % i live, hvor tidligere studier har vist, at uden nogen form for behandling vil 80 % være døde efter tre år.     

- Operativ fjernelse af kroniske blodpropper i lungerne er en rigtig effektiv behandling. Dette studie viser, at vi i Danmark har et team af hjertelæger, som tilbyder behandling i verdensklasse til patienterne. Det er derfor vigtigt, at disse patienter henvises til en vurdering af, om de kan opereres, da den operative risiko er lav, og operationen medfører markant forbedring af langtidsoverlevelsen, siger læge, Kasper Korsholm, ph.d.-studerende på Hjertesygdomme, AUH

Bag om forskningsresultatet:

  • Studietype: Retrospektivt kohorte studie
  • Samarbejdspartnere: Hjertesygdomme, Hjerte-, Lunge- og Karkirurgi og Operation og Intensiv ØST, Aarhus Universitetshospital
  • Interessekonflikter: Ingen

Læs den videnskabelige artikel:

Yderligere oplysninger:

  • Læge, ph.d.-studerende, Kasper Korsholm. Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital og Klinisk Institut, Aarhus Universitet. Tlf: 7845 2254, Email: kasperkorsholm@clin.au.dk
Læger i gang med operation

Aarhus Universitetshospital har landsfunktion for operationer af kroniske blodpropper i lungerne og har siden 1994 opereret patienter fra hele landet og fra dele af Sverige og Island. Foto: Region Midtjylland