15.06.2017

Nye tal viser, at regionernes tre akutlægehelikoptere har fløjet 40 procent flere ture i 2016 end det foregående år. De flyver ofte til landets øer og mere tyndtbefolkede områder og sikrer dermed borgerne mere lige adgang til hurtig og højt specialiseret lægehjælp.

I 2016 fløj regionernes tre døgnbemandede akutlægehelikoptere af sted mod kritisk syge og tilskadekomne borgere mere end 3500 gange. Det er en markant stigning på ca. 40 procent i forhold til 2015, der var ordningens første hele driftsår. 

Den stigende aktivitet er et udtryk for, at lægehelikopterne er blevet en naturlig del af det akutte beredskab, forklarer Troels Martin Hansen, ledende overlæge i Den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning.

- Regionernes AMK-vagtcentraler er blevet dygtigere til at vurdere, hvornår det er en fordel at sende lægehelikopteren. Det gælder fx når der er behov for at bringe højt specialiserede lægehjælp hurtigt frem til skadestedet og når der er en tidsmæssig gevinst ved at flyve patienten til en specialiseret hospitalsafdeling, siger Troels Martin Hansen og fortsætter:

- En del af forklaringen er også, at vi løbende udvikler de flyoperative muligheder, så helikopteren har bedre mulighed for at flyve og lande om natten og i dårligt vejr med nedsat sigtbarhed og lavt skydække.

Mere geografisk lighed i sundhed
Mange af flyvningerne går til kritisk syge og tilskadekomne i landets yderområder, blandt andet til kommunerne i det vestlige Jylland, øerne og de syd- og vestlige kommuner på Sjælland. Her får borgerne med akutlægehelikopterens hjælp hurtigere adgang til højt specialiseret behandling, når minutterne tæller. Regionernes akutlægehelikopterordning bidrager dermed til at udjævne den geografiske ulighed i sundhed og skabe tryghed blandt borgerne.

- Lægehelikopternes store force er, at de kommer hurtigt frem over store geografiske afstande. De er derfor et stærkt supplement til det øvrige beredskab, når borgerne i landets yderområder og på øerne får brug for en akut indsats. Vi er stolte af, at lægehelikopterne på den måde er med til at skabe mere lighed i sundhed på tværs af landet, siger Svend Hartling, formand for akutlægehelikopternes styregruppe.

Læs mere om den flyoperative udvikling, forskning og brugertilfredshed i årsrapport 2016

Her kan du også se eksempler på patientforløb, hvor mandskabet i akutlægehelikopteren i samarbejde med de øvrige præhospitale enheder har gjort en afgørende forskel.

Flere oplysninger

  • Svend Hartling, formand for styregruppen for regionernes akutlægehelikoptere, tlf. 4026 6887, svend.hartling@regionh.dk
  • Troels Martin Hansen, ledende overlæge ved den Landsdækkende Akutlægehelikopterordning, tlf. 4019 3203, troehans@rm.dk

Om den livreddende indsats med akutlægehelikopterne


Akutlægehelikopter
Foto: Henrik Brøns

Hent billedet i højere opløsning ved at trykke på det.

Flere billeder på www.akutlaegehelikopter.dk

 

Akutlægehelikopter over regionskort

Hent årsraporten inkl. tabel over antallet af flyvninger fordelt på kommuner