12.06.2017

Regionshospitalet Randers er godt på vej med at indføre Sikkert Patientflow til brug for mere sikre og sammenhængende patientforløb. Men der er stadig plads til forbedring. Det viser en ny evalueringsrapport fra Sundheds- og Ældreministeriet.

På opfordring af partierne bag Akutpakken har regioner og akuthospitaler siden 2016 igangsat et arbejde med at videreudvikle og udbrede Sikkert Patientflow på hospitalerne. Sikkert Patientflow består af konkrete tiltag og redskaber til at skabe mere sikre og sammenhængende indlæggelsesforløb uden unødig ventetid. Målet er, at den rigtige patient er i den rigtige seng på det rigtige tidspunkt.

Vi er på rette kurs

Første evaluering af arbejdet med Sikkert Patientflow på hospitalerne foreligger nu. Og evalueringen viser, at Regionshospitalet Randers er godt i gang med brugen af redskaberne i den daglige drift, der er tydelige aftaler mellem personalet i Akutmodtagelsen og sengeafsnittene om patienterne, samt god læring og feedback mellem afdelingerne og andre hospitaler for at blive endnu bedre i arbejdet med det effektive patientflow.

- Første evaluering viser, at vi er på rette kurs med at skabe sikre og sammenhængende patientforløb. Der er højt engagement i alle afdelinger i arbejdet med Sikkert Patientflow. Personalet arbejder effektivt med de nye redskaber, der hurtigt er blevet indarbejdet i hverdagen. Eksempelvis holder det sundhedsfaglige personale hver dag tavlemøder i afdelingerne, hvor de drøfter patienter, behandlinger samt laver tydelige aftaler på tværs af afdelinger for at sikre, at patienterne bliver behandlet godt og rettidigt på rette afdeling, siger Jonas Dahl, hospitalsdirektør.

Kommunikation og dialog skal forbedres

Selvom første evaluering viser, at hospitalet klarer sig godt med at indføre Sikkert Patientflow, er der plads til forbedring.

- I første evaluering ser vi, at vi har en god dialog med patienterne om deres behandling og oplevelse af deres forløb. Men vi kan blive bedre. Det har stor betydning for patienterne og de pårørende at få indblik i det forløb, vi planlægger for dem. Så vi skal fintune vores kommunikation og dialog med patienterne og de pårørende fremadrettet, siger Marianne Jensen, sygeplejefaglig direktør.

Hospitalet har iværksat en række tiltag for at forbedre patientoplevelserne bl.a. ved at arbejde mere intensivt og nuanceret med resultaterne fra de årlige patienttilfredshedsundersøgelser.

Reducering af ventetid og flaskehalse

Ud over at sikre at patienterne får den rette diagnose, behandling og pleje til tiden på hospitalet, er Sikkert Patientflow også en metode til at undgå ventetid for patienterne og flaskehalse i afdelingerne.

- Med Sikkert Patientflow får vi et overblik over antal patienter og deres behandling på hospitalets afdelinger. Vi holder kapacitetskonferencer på hospitalet, hvor vi på tværs af afdelinger drøfter samarbejdet om patienterne, og hvordan de fordeles på afdelingerne i forhold til behandlingsbehov, overflytninger, udskrivelser samt personale i afdelingerne. Det giver os en unik mulighed for at skabe et sikkert forløb for patienten uden ventetid og et smidigt samarbejde mellem afdelinger uden unødige forsinkelser. Vi er godt i gang, og jeg ser frem til at se, hvad de næste evalueringer viser om vores indsats, siger Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør.

Flere oplysninger

  • Jonas Dahl, hospitalsdirektør, tlf.: 2974 4145
  • Marianne Jensen, sygeplejefaglig direktør, tlf.: 4071 6438
  • Lone Winther Jensen, lægefaglig direktør, tlf.: 4027 8297

Fakta

Sikkert Patientflow

  • "Sikkert Patientflow" er et forbedringsprojekt, der blev gennemført på 12 akuthospitaler i Danmark fra 2014-2016.  Formålet med projektet var at iværksætte række konkrete tiltag på hospitalerne, der skulle sikre, at patienterne fik et mere sikkert og sammenhængende indlæggelsesforløb af høj kvalitet.
  • Partierne bag Akutpakken fra februar 2016 valgte at udbrede og videreudvikle de gode erfaringer med redskaber fra projekt "Sikkert Patientflow" til alle landets akutsygehuse. Udviklingen og udbredelsen følges fra nationalt side de kommende to år (fra 2017-2019).
  • "Evaluering af implementering af Sikkert Patientflow 1. afrapportering" er første evaluering ud af tre af Sikkert Patientflow 2017-2019. Evalueringen er fortaget af ConeXus for Sundheds- og Ældreministeriet.
  • I Akutpakken forventedes det, at alle 21 akuthospitaler har taget redskaberne i brug i 2016, og at hospitalerne ved udgangen af 2017 har indarbejdet redskaberne i alle relevante arbejdsgange.