16.06.2017

Det medicinske sengeafsnit P6 på Hospitalsenheden Horsens har arbejdet med at give patienterne nogle endnu bedre udskrivelser. Resultatet er bl.a., at patienterne kommer hjem tidligere på dagen.

Et godt hospitalsophold kræver en god og veltilrettelagt udskrivelse - ikke mindst når patienten er afhængig af hjælp i eget hjem.

Derfor har personalet på det medicinske sengeafsnit P6, Hospitalsenheden Horsens, indført udskrivelsesmøder tidligt i patienternes indlæggelsesforløb. På møderne deltager patienten, de pårørende og personalet for at planlægge overgangen fra hospitalet og til hjemmet.

- Gode udskrivelser handler meget om grundig forberedelse. Når vi har en plan tidligt i forløbet, så har vi bedre tid til f.eks. at forberede det rigtige set-up i hjemmet og få bestilt hjælpemidler, praktisk hjælp samt hjemtransport i god tid, forklarer afdelingssygeplejerske Vibeke Duedahl fra sengeafsnittet P6, Medicinsk Afdeling på Hospitalsenheden Horsens.

- De tidlige udskrivelsesmøder er også et vigtigt element i den gode kommunikation og forventningsafstemning med patienten og de pårørende. Vi har en dialog om, hvad der skal til, hvis patienten skal kunne klare sig i eget hjem. Og efter mødet ved alle, hvad der skal ske, forklarer Vibeke Duedahl.

Fordelene ved tidligere udskrivelser

Veltilrettelagte udskrivelser betyder også, at patienten kan komme hjem til sig selv om formiddagen, hvor hjemmeplejen ofte er bedre bemandet end i de sene eftermiddagstimer.
De seneste otte uger er sengeafsnittet lykkedes med at udskrive ca. 40 % af patienterne indlagt i mere end 48 timer før kl. 12. Det er betydeligt flere end tidligere.

- Når alt går op i en højere enhed, så har lægerne både haft mulighed for at forberede epikrisen (udskrivelsesdelen af journalen) og afstemt patientens medicin dagen før udskrivelsen, så plejepersonalet kan pakke medicinen og ordne de relevante papirer til hjemmeplejen dagen i forvejen, forklarer Vibeke Duedahl.

- Og hvis patientens blodprøvesvar fortsat er fine på selve dagen, så skal vi blot hjælpe patienten op og i tøjet og give morgenmad, før de kan komme hjem til dem selv igen.

En anden fordel ved tidligere udskrivelser på dagen er personalets mulighed for at forberede eftermiddagens indlæggelser endnu bedre. De fleste ældre patienter med medicinske problemstillinger kommer nemlig ind på afsnittet i eftermiddagstimerne enten efter et ophold på hospitalets akutafdeling eller et besøg hos egen læge.

Det er fortrinsvist patienter, som bor i eget hjem, der tilbydes et udskrivelsesmøde sammen med personalet. Udskrives patienten til plejehjem, så har plejehjemmet allerede det nødvendige set up til at kunne tage imod beboeren.

Flere oplysninger: