15.06.2017

Fredag den 16. juni besøger en delegation fra landbrugskommissionen i den kinesiske millionby Shanghai, Region Midtjylland. Delegationen skal mødes med virksomheder og forskningsinstitutioner i Agro Food Park i Aarhus for at lære om dansk landbrug og fødevareproduktion.

Dansk landbrug og fødevareproduktion er i verdensklasse, både hvad angår fødevaresikkerhed, effektiv produktion og fokus på klima- og miljøhensyn. Det gælder ikke mindst i Midtjylland, og det har man fået øjnene op for i Kina. I denne uge besøger en delegation fra landbrugskommissionen i Shanghai derfor Region Midtjylland, for at studere effektivitet og fødevaresikkerhed i dansk landbrug.

I Kina har modernisering af landbrugssektoren fået højeste prioritet politisk og den kinesiske regering vil især satse på mere teknologi, fødevaresikkerhed og øget effektivitet i landbruget. Region Midtjylland håber, at det politiske fokus fra kinesisk side kan være med til at skabe nye muligheder for danske virksomheder, rådgivere og forskningsinstitutioner.

- I Kina er man meget bevidst om, at vi i Danmark har løsninger i landbrugs- og fødevaresektoren, som udnytter ressourcerne effektivt og tilmed på en miljøhensigtsmæssig måde, siger Regionsrådsformand Bent Hansen og fortsætter:

- I den forbindelsen er vores mangeårige myndighedssamarbejde med regeringen i Shanghai sammen med fredagens konkrete besøg med til at åbne nye muligheder for både videns- og erhvervssamarbejde.

Virksomheder får hjælp til Kina

Region Midtjylland har siden 2006 har haft et strategisk samarbejde med den kinesiske storby Shanghai, og Regionsrådet i Region Midtjylland bevilligede i 2016 9,5 millioner til virksomhedsprogrammet "Midtnet Kina"

Her får midtjyske virksomheder støtte til innovation og produktudvikling rettet mod det kinesiske marked.

Samtidigt deltager en række virksomheder også i besøget, hvor delegationen mødes med repræsentanter fra regionen, Danish Food Cluster, SEGES og fra Aarhus Universitet
Grobund for fremtidig eksport.

Bo Rosborg, Key Account Manager i virksomheden AgriFarm fra Tjele, deltager i det forestående besøg, hvor han skal præsentere én af AgriFarms løsninger inden for Hybridventilation og luftrensning.

- Hos AgriFarm har vi stor succes med en løsning til svine- og kvægbedrifter, som forbedrer klimaet såvel inde som ude for dyr, mennesker og naturen. Jeg forventer ikke at besøget medfører nye ordrer med det samme, men det kan være med til at skabe synlighed om vores løsninger og kompetencer på sigt, siger Bo Rosborg.

Dansk-kinesisk forskningssamarbejde

Også Michelle Williams, institutleder på Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet, ser frem til at deltage i fredagens besøg:

- Et besøg fra myndighederne i Shanghai kan være med til at sætte endnu mere internationalt fokus på universitetets forskningskompetencer på landbrugs- og fødevareområdet, vores internationale studiemiljø og på den lange bane være med til at bane vejen for flere dansk-kinesiske forskningsprojekter, siger hun.
Institut for Fødevarer ved Aarhus Universitet har omkring 130 medarbejdere og er placeret i Foulum, øst for Viborg, og Årslev, syd for Odense.

Fakta

  • Den seks mand store kinesiske delegation besøger udover Region Midtjylland, Finland og Holland på deres otte dage lange Europa-besøg.
  • Region Midtjylland har siden 2006 haft et tæt samarbejde med myndighederne i Shanghai og støtter blandt andet erhvervssamarbejde med virksomhedsprogrammet "Midtnet Kina".
  • Besøget foregår i Agro Food Park i Skejby, der huser 75 virksomheder inkl. 25 start-ups, primært inden for fødevare og landbrugssektoren
  • AgriFarm er hjemmehørende i Agro Business Park i Foulum og beskæftiger i dag 8 medarbejdere. AgriFarm sælger løsninger til svine- og kvægbedrifter indenfor miljøvenlige stalde og luftrensning. Agrifarm arbejder på at komme i gang med eksport på flere markeder og ser mange muligheder i det store kinesiske marked.

Flere oplysninger

Bent Hansen, Regionsrådsformand, Region Midtjylland, tlf. 4031 3707

Signe Z. N. Madsen, Udviklingskonsulent, Region Midtjylland, tlf. 2380 5176,
mail. signms@rm.dk

Bo Rosborg, Key Account Manager, AgriFarm Group, tlf. 2166 2572, mail. bro@agrifarm.dk

Michelle Williams, Institutleder, Aarhus Universitet, tlf. 2517 0049, mail mw@food.au.dk

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer findes på http://www.rm.dk/politik/regionsradsmedlemmer/

Hvedemark