26.06.2017

Den første danske lægebil kører nu med frisk blod som ny behandlingsmulighed. Det skal redde liv og førlighed hos patienter, der ellers risikerer at dø af blodtab.

Lægebilen, der har base i Aarhus, medbringer som den første af Region Midtjyllands lægebiler friske blodprodukter, der giver nye behandlingsmuligheder. Blodet skal hjælpe patienter, der er kommet alvorligt til skade f.eks. i trafikken eller af andre årsager er i risiko for at forbløde. Region Midtjyllands Præhospital, som har ansvaret for at kommet kritisk syge til hjælp, har valgt at køre med friske, flydende blodprodukter, selvom de skal skiftes ud løbende. 

- Med de friske blodprodukter kan vi både stoppe blødninger og give blodtransfusioner, som er med til at sikre den livsvigtige transport af ilt til hjerne, hjerte og andre vigtige organer. Hvis en patient er i risiko for at forbløde er det tidskritisk og der skal gives blod hurtigt for at redde liv og førlighed. Derfor er vi glade for at kunne tilbyde den nye behandling på lægebilen, som jo møder patienterne helt ude på skadestedet, forklarer præhospital akutlæge Mads Partridge Vandborg, som er leder af lægebilen i Aarhus.

Ny livreddende hjælp

Præhospitalet forventer, at et par patienter om måneden vil få gavn af den nye behandlingsmulighed.

- Vi regner med at møde to-tre patienter om måneden med så kritiske blødninger, at det at kunne give blod på stedet, vil gøre en væsentlig forskel. Det kan f.eks. være trafikofre, der er kommet alvorligt til skade og måske sidder fastspændt i bilen. Her kan vi begynde at give blod, samtidig med, at der bliver arbejdet på at frigøre dem, siger Mads Partridge Vandborg.

Lægebilen har i juni givet blod til to patienter, hvor udposninger på hovedpulsåren bristede med voldsomme indre blødninger til følge. Indre blødninger kan blandt andet ses ved hjælp af ultralydsskanning med et håndholdt apparat, som lægen i akutlægebilen medbringer.

Genanvender blodet

Præhospitalet har god erfaring med at bruge frisk blod gennem lægehelikopterne, der i flere år har fløjet med blod til patienter. Hvis en patient længere vestpå kommer til skade med formodet ydre eller indre blødninger, vil der ofte blive sendt en lægehelikopter.

- Derfor giver det god mening at afprøve det logistiske set-up med lægebilen i Aarhus og teste, hvor mange patienter, der reelt vil få gavn af den nye behandlingsmulighed, siger lægefaglig direktør i Præhospitalet, Per Sabro Nielsen.

- Planen er, at også lægebilen i Viborg skal medbringe frisk blod fra efteråret, hvis den første prøveperiode viser, at det er et velfungerende og væsentligt supplement til den øvrige akutte hjælp til kritisk syge patienter.

Den nye behandlingsmulighed er etableret i et tæt samarbejde med Blodbanken på Aarhus Universitetshospital. Lægebilen får blodet udleveret fra Blodbanken, og transporterer det i en slags termokasse, der holder det køligt. Ubrugt blod udskiftes én gang om ugen. Det betyder, at blodet stadig kan anvendes til patienter på sygehuset, og dermed ikke går tabt.

Blodtransfusion på stedet vil hjælpe:

  • Trafikofre med alvorlige indre eller ydre blødninger
  • Patienter, hvor udposninger på hovedpulsåren brister
  • Patienter udsat for knivstik eller skud
  • Patienter, som pludselig bliver dårlige pga. voldsomme indre blødninger fra mavesår.

Lægebilen medbringer:

  • Flydende plasma, som indeholder proteiner, der får blodet til at størkne og stopper blødningen.
  • Røde blodlegemer, som ved transfusion øger den kritiske transport af ilt til vitale organer som hjerne, hjerte, lunger osv. og dermed chancen for såvel overlevelse som bedre førlighed.

Flere oplysninger:

Friske blodprodukter i lægebilen

Lægebilen, der har base i Aarhus, medbringer som den første af Region Midtjyllands lægebiler friske blodprodukter, der giver nye behandlingsmuligheder. Foto: Region Midtjylland.

Vedhæftede billede kan frit anvendes ved redaktionel omtale af denne nyhed, med følgende kreditering: Foto: Region Midtjylland