29.06.2017

Ida Rønne Antonsen tiltræder pr. 1. august jobbet som kvalitetschef på Hospitalsenheden Horsens.

Som hospitalsenhedens nye kvalitetschef kommer Ida Rønne Antonsen til at spille en central rolle i udviklingen af en række strategisk vigtige områder såsom kvalitet, innovation, patientsikkerhed, hygiejne, tværsektorielt samarbejde, data, dokumentation samt klinisk IT.

Kvalitetschefen vigtigste opgave bliver løbende og systematisk at skabe kvalitetsforbedringer til gavn for patienter og personale og altid i et tæt samarbejde med hospitalsenhedens øvrige medarbejdere og ledere.

Rammerne for forbedringsindsatsen – det nye nationale kvalitetsprogram for Sundhedsvæsenet og Region Midtjyllands strategiske målbillede – kender den nye kvalitetschef allerede til, idet hun kommer fra et job som kontorchef i Strategisk Kvalitet, Koncern Kvalitet, Region Midtjylland.

- Jeg har indtil nu arbejdet med kvalitetsdagsordenen på et strategisk niveau, men vil gerne endnu tættere på det lokale og mere patientnære arbejde. Den mulighed får jeg med jobbet som kvalitetschef, og jeg glæder mig meget til at komme i gang, siger Ida Rønne Antonsen.

Samarbejdet er det naturlige udgangspunkt

Inden for kvalitetsområdet vil Ida Rønne Antonsen gerne være med til at flytte sundhedsvæsenet i retning af en situation, hvor samarbejdet med patienten er et mere naturligt udgangspunkt, og hvor sektorerne i højere grad nærmer sig hinanden.

 - Den bevægelse er allerede i gang på Hospitalsenheden Horsens og i Region Midtjylland, og jeg glæder mig til – i samarbejde med de dygtige medarbejdere og ledere på hospitalet - at bidrage til yderligere kvalitetsudvikling, innovations- og forbedringstiltag, som kan understøtte og forbedre patientens vej igennem sundhedsvæsenet, siger Ida Rønne Antonsen.

Ida Rønne Antonsen er uddannet cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 2009 og har arbejdet med kvalitetsområdet siden 2010, de seneste to år som kontorchef i Strategisk Kvalitet.

Som kvalitetschef bliver hun leder af en stab på 14 medarbejdere i funktionsområdet Kvalitet- og SundhedsIT.

Flere oplysninger:


Ida Rønne Antonsen, tlf. 2169 4545

Ida Rønne Antonsen er nye kvalitetschef på Hospitalsenheden Horsens. Foto: Region Midtjylland