14.06.2017

Ny undersøgelse viser, at borgerne fortsat er meget tilfredse med det akutte forløb, hvor de køres med ambulance.  Men også at der stadig er potentialer i at forbedre overgangen fra ambulance til hospital.

Region Midtjylland har gennemført en brugerundersøgelse blandt de mere end 113.000 patienter, der er blevet kørt med en ambulance i 2016. Ambulancen er sendt efter at en borger har ringet 1-1-2 eller har haft kontakt med egen læge, vagtlæge eller en hospitalsafdeling.

Resultatet viser en høj samlet tilfredshed, hvor 98 procent har svaret at de har et 'godt' eller 'meget godt' indtryk af deres seneste præhospitale forløb. Undersøgelsen er gennemført af regionens forsknings- og kvalitetsudviklingsenhed, DEFACTUM.

Bedre overdragelse til hospitalet

På baggrund af tidligere brugerundersøgelser har Præhospitalet især arbejdet med at forbedre overdragelsen fra ambulance til hospital. En arbejdsgruppe har blandt andet set på den patientoplevede kvalitet og udarbejdet en retningslinje for den gode overdragelse, som fornylig er taget i brug. I den nye undersøgelse ses dog allerede en lille stigning i tilfredsheden på området.

- Formålet med brugerundersøgelsen er netop at forbedre indsatsen og den kvalitet, som patienterne oplever i det akutte forløb. At der allerede nu ses en effekt af arbejdet med at styrke overgangen, viser at det gør en forskel at sætte fokus på områder, man gerne vil forbedre, siger Bent Hansen, formand for Regionsrådet i Region Midtjylland, som glæder sig over, at borgerne fortsat er meget tilfredse med den hjælp de får, når de bliver kritisk syge eller kommer alvorligt til skade. 

Bedre viden om ambulancens kørsel

Borgerne er også blevet mere tilfredse med den imødekommenhed og
hjælp, de oplever, når de ringer 1-1-2 og får en sundhedsfaglig
medarbejder i røret.

- Det er et vigtigt indsatsområde for os at blive bedre til at
kommunikere tydeligt til borgerne, så de ved hvad de kan forvente.
Det kan fx handle om hvorvidt ambulancen er sendt med eller uden
udrykning, og hvornår den kan forventes at være fremme, forklarer
Per Sabro Nielsen, lægefaglig direktør i Præhospitalet.
Region Midtjyllands ambulanceleverandører er Falck A/S, Responce
A/S og Samsø redningskorps ApS.

Brugerundersøgelsen fremlægges for regionsrådet den 16. juni.

Om brugerundersøgelsen

• Den er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse via eboks,
men har også været postomdelt til enkelte borgere.
• 2916 borgere har besvaret spørgeskemaet, hvilket giver en
svarprocent på 49.
• Der er gennemført lignende undersøgelser i 2012 og 2014.
• Undersøgelsen i 2016 er ikke direkte sammenlignelig på det
overordnede spørgsmål om tilfredshed, da det er ændret fra at
handle om "kontakten med ambulancen" til "indtrykket af det
samlede det præhospitale forløb fra kontakten med AMKvagtcentralen
til patienten er overdraget til hospitalet eller
afsluttet i hjemmet".

Yderligere information

Ambulance-folk får ros af de borgere, de har hjulpet. 98 procent er "godt" eller "meget godt" tilfredse med den "præhospitale" hjælp, de har fået fra de ringede 1-1-2 til hospitalet tog over. Det viser en ny undersøgelse. Foto: Niels Åge Skovbo, Region Midtjylland

Billedet kan frit anvendes ved redaktionel omtale af denne nyhed, med følgende kreditering: Foto: Niels Åge Skovbo, Region Midtjylland