22.05.2017

Med stort udviklingsprogram for bioøkonomi skal protein og biomasse fra blandt andet græs sikre udvikling af regionens virksomheder. Programmet lanceres samtidigt med stort Center for Bioøkonomi på Aarhus Universitet.

Det græs, der gror på de midtjyske marker kan få afgørende betydning for konkurrenceevnen i regionen. Det er i hvert fald ambitionen med "Udviklingsprogram for Bioøkonomi", der med et samlet budget på 21 mio. kroner – heraf 12,5 mio. kroner fra Region Midtjylland – skal give virksomhederne adgang til et hastigt voksende globalt marked for nye bæredygtige produkter og teknologier.

Udviklingsprogrammet præsenteres tirsdag den 23. maj på Aarhus Universitet i Foulum samtidigt med åbningen af et nyt tværfagligt forskningscenter på Aarhus Universitet – Center for Cirkulær Bioøkonomi (CBIO) samt et nyt testcenter for bioraffinering etableret af Institut for Ingeniørvidenskab.

- Flere store danske virksomheder investerer allerede nu i udvikling af ny industri baseret på for eksempel raffinering af græs. Med det nye udviklingsprogram sikrer vi, at regionens små og mellemstore virksomheder får adgang til viden og dermed del i forretningsmulighederne, siger regionsrådsformand og formand for Vækstforum i Region Midtjylland Bent Hansen (S).

Handler om fremtidens ressourcer
Baggrunden for såvel Universitetets som Region Midtjyllands satsning på Bioøkonomi findes i fremtidens kamp om ressourcer. Eller kort sagt: Det kræver tre jordkloder, hvis nutidens forbrug af olie og vand skal fastholdes, og da vi kun har den ene, er der brug for nytænkning. Blandt andet i form af biomasse.

Biomasse fra for eksempel raffineret græs skaber nemlig mulighed for nye bæredygtige fodertyper, energiprodukter, fødevarer og medicin. Samtidigt er udfordringen global, hvilket for virksomhederne betyder gigantisk potentiale.

- Det internationale kapløb om bioøkonomi er for længst i gang, men det kræver intenst samarbejde på tværs af forskning og erhverv, hvis vi skal udnytte de biomasser, som kan gro på vores marker, til produkter, som passer med vores erhvervsstruktur. Med CBIO, det nye testcenter og Udviklingsprogram for Bioøkonomi har vi et vinderhold i kapløbet, siger Bent Hansen.

Udviklingsprogrammet for Bioøkonomi administreres af Agro Business Park i tæt samarbejde med videncenteret SEGES og Aarhus Universitet

Fakta

 • Udviklingsprogram for bioøkonomi skal med en bevilling på 12,5 mio. kroner fra Vækstforum i Region Midtjylland og et samlet budget på 21 mio. kroner inklusive egenfinansiering skabe, udvikle og lede innovationssamarbejder mellem videninstitutioner og virksomheder indenfor bioøkonomi.
 • Herunder et demonstrationsprogram med fokus på raffinering af græs samt målrettet arbejde for at skabe netværk mellem virksomheder og nationale og internationale investorer.
 • Målet er, at virksomheder videreudvikler teknologier til at presse værdistoffer ud af græsbiomasse, samt at de udvikler produkter inden for kategorier som foder, fødevareingredienser, helseprodukter, medicin og lignende
 • Formand for Vækstforum Midtjylland Bent Hansen præsenterer programmet den 23. maj 2017 i kl. 14.30 i auditoriet på AU Foulum, Aarhus Universitet, Blichers Allé 20, 8830 Tjele.
 • Her åbner han også Universitetets nye tværfaglige Center for Cirkulær Bioøkonomi CBIO.
 • Se program og invitation vedhæftet.
 • Læs mere om Center for Cirkulær Bioøkonomi 

Flere oplysninger

 • Formand for Vækstforum Midtjylland, Bent Hansen (S), tlf. 4031 3707
 • Chefkonsulent i Region Midtjylland, Anne Mette Sørensen Langvad, tlf. 2462 1546
 • Direktør i Agro Business Park, Lars Visbech Sørensen, tlf. 8999 2502
 • Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer