11.05.2017

For at øge borgernes tryghed vil Region Midtjylland oprette et 112-førstehjælperkorps til Knebel-området.

Et korps af uddannede frivillige førstehjælpere skal skabe øget tryghed i Knebel-området på Mols, hvor den mangeårige udrykningslæge sagde op og stoppede ved udgangen af 2016.

- Vi øger trygheden efter et klart ønske fra borgere og kommune. Vi har allerede gode erfaringer med 112-førstehjælpere på Mols og håber, at vi hurtigt kan rekruttere frivillige, så vi kan komme i gang efter sommerferien, siger Regionsrådsformand Bent Hansen.

Bent Hansen (S) og Syddjurs Kommunes Borgmester Claus Wistoft (V) holdt forleden møde om utrygheden på Mols. På mødet aftalte de, at regionen opretter det nye 112-førstehjælperkorps, og at kommunen bidrager med at rekruttere frivillige til opgaven.

Gode erfaringer har banet vejen

Region Midtjylland driver allerede to korps af frivillige 112-førstehjælpere på Mols, nemlig i Tved og på Helgenæs. Gode erfaringer derfra har banet vejen for det kommende korps til Knebel-området.

Korpset ventes at kunne være i gang efter sommerferien 2017.

De frivillige førstehjælpere udvælges, uddannes og efteruddannes af Region Midtjylland.

Fakta

  • Region Midtjylland etablerer et 112-førstehjælperkorps til Knebel-området på Mols.
  • Udgiften til at oprette og drive 112-førstehjælperkorpset afholdes indenfor det eksisterende budget.
  • Korpset ventes at koste ca. 50.000 kr. at oprette og ca. 40.000 kr. om året at drive.
  • Syddjurs Kommune bidrager med at rekruttere frivillige til ordningen.
  • Ordningen har ikke indflydelse på udrykningslægeordningen, som det ikke har været muligt at rekruttere en læge til.

Flere oplysninger