31.05.2017

Sundhedsvæsenet bruger fejl og tilløb til fejl til at forbedre kvalitet og patientsikkerhed. I Region Midtjylland blev der sidste år rapporteret det laveste antal utilsigtede hændelser siden 2014. Også udbetaling af patienterstatninger er faldet til det laveste niveau siden 2014.

Utilsigtede hændelser siger reelt ikke meget om, hvordan det går med patientsikkerheden på hospitalerne. Et højt antal rapporterede utilsigtede hændelser i en afdeling er oftest et udtryk for en god rapporteringskultur og ikke et udtryk for, hvor mange hændelser der faktisk sker.

Omvendt er et lavt antal rapporteringer ikke nødvendigvis en garanti for, at der ikke er sket utilsigtede hændelser i en afdeling.
Det er særlig vigtigt at holde fokus på rapportering af de alvorlige utilsigtede hændelser og hændelser, der viser nye risikoområder for patienterne.

1,8 mio. ambulante behandlinger i 2016
- Derfor kan jeg godt være lidt bekymret over, at der tilsyneladende bliver længere imellem personalet får rapporteret situationer, hvor noget gik galt eller var lige ved at gøre det. Vi skylder jo patienterne at lære af vores fejl. Men når det er sagt, så behandlede vi i 2016 over 458.000 borgere, mere end 1.8 mio. gange, og opgørelsen over fejl skal selvfølgelig læses i det lys, siger regionsrådsformand Bent Hansen (S).

En utilsigtet hændelse er defineret som en på forhånd kendt eller ukendt hændelse eller fejl, som ikke skyldes patientens sygdom, og som enten er skadevoldende eller kunne være skadevoldende.

 • 2014: 10.446
 • 2015: 9.125
 • 2016: 8.777

(Antal utilsigtede hændelser på alle hospitaler i Region Midtjylland)

Patienterstatninger
Region Midtjylland udbetalte i 2016 næsten 226 mio. kr. i patienterstatninger. Det er det laveste niveau siden 2014, men beløbet er spredt på et stigende antal erstatninger.
Erstatningerne bliver udbetalt til patienter, der kommer til skade i forbindelse med behandling på et offentligt hospital, et privat hospital, hos egen læge, hos en speciallæge eller hos andre privatpraktiserende autoriserede sundhedspersoner. 

 • 2014: 253.334.000 kr.
 • 2015: 238.696.000 kr.
 • 2016: 225.944.000 kr.

(Samlet erstatningsbeløb afrundet til hele antal tusinder udbetalt af Region Midtjylland)

Mens der blev rapporteret færre utilsigtede hændelser og erstatningsbeløbet faldt i 2016, kom der til gengæld flere klager over den sundhedsfaglige behandling og tilsidesættelse af patienternes rettigheder. Stigningen kan have flere forklaringer og for eksempel dreje sig om et nyt problem, der skal løses.

Men det kan også afspejle utilfredshed med at hospitalerne behandler stadig flere patienter og en stærkere klagebevidsthed hos patienterne.

 • 2014: 557
 • 2015: 425
 • 2016: 506

(Antal klager over sundhedsfaglig behandling og tilsidesættelse af patientrettigheder i Region Midtjylland)

Serviceklager
F.eks. klager over personalets adfærd, information, ventetid i venteværelset, forplejning, parkeringsforhold m.m.

 • 2014: 95
 • 2015: 85
 • 2016: 112

(Antal klager i Region Midtjylland)


Årsrapport med detaljer

 

Flere oplysninger