11.05.2017

Skanderborg Kommune og Region Midtjylland har aftalt, at der etableres et frivilligt førstehjælperkorps i Ry-området som supplement til ambulancetjenesten. Det skal afhjælpe de lange responstider og skabe tryghed.

Der bliver oprettet en 112-førstehjælperordning i Ry-området. Det er resultatet af et møde mellem Skanderborg Kommune og Region Midtjylland, der blev afholdt den 9. maj.

I april besluttede Byrådet at rette henvendelse til Region Midtjylland, fordi det stod klart, at den såkaldte responstid – den tid, det tager for ambulancen at nå frem – er for lang i Ry-området – og i særlig grad i Gl. Rye-området.

På mødet deltog fra Skanderborg Kommune borgmester Jørgen Gaarde og direktør Frederik Gammelgaard, mens Region Midtjylland var repræsenteret ved regionsrådsformand Bent Hansen og vicedirektør Carsten Lind.

- Vi har haft et godt møde med Region Midtjylland med en konstruktiv dialog og en forståelse for problemstillingen med responstider i Ry-området. Her og nu enedes vi om at oprette en 112-førstehjælperordning bestående af uddannede frivillige, som vil tage ansvar for at hjælpe ved mistanke om hjertestop. Vi er glade for det her første skridt i forhold til at få sikret borgernes tryghed i vores kommune, siger borgmester Jørgen Gaarde.

Region Midtjylland oplyser, at de lange responstider indgår i den evaluering af ambulanceberedskabet, som gennemføres i 2017.

Brug for omkring 12 frivillige

112-førstehjælperordningen blev indført i 2011 i Region Midtjylland og findes i øjeblikket ca. 30 steder i regionen som et supplement til ambulancetjenesten. Region Midtjylland betaler ca. 50.000 kr. til etablering af ordningen og 40.000 kr. om året til drift.

Skanderborg Kommune skal hjælpe med at skaffe et tilstrækkeligt antal frivillige, som kan indgå i det aktive beredskab.

- Vi vurderer, at vi skal bruge omkring 12 personer i Ry-området. Vi går nu i gang med at få skabt opmærksomhed og få fundet de aktive borgere, som vil tage et ekstra ansvar for fællesskabet og trygheden. Vi forventer, at vi har en 112-førstehjælperordning klar i Ry-området i løbet af efteråret, siger direktør i Skanderborg Kommune Frederik Gammelgaard.

De frivillige får relevant oplæring i førstehjælp og brug af hjertestarter, inden de kan indgå i det frivillige beredskab.

Fakta om førstehjælperordningen

  • Førstehjælperne er helt almindelige borgere, der frivilligt melder sig, og som gennemgår et grundigt kursus i førstehjælp. Typisk består en ordning af 8-12 førstehjælpere, der dækker en radius på 5-8 km.
  • Førstehjælperne i ordningen modtager en sms ved mistanke om hjertestop og har således mulighed for at nå frem og yde førstehjælp, før den tilkaldte ambulance ankommer.
  • Indsatsen styres fra Region Midtjyllands præhospitale vagtcentral Akut Medicinsk Koordinations-vagtcentral, som modtager og visiterer indgående opkald fra 112.
  • Områderne for førstehjælperordningerne udvælges på baggrund af en helhedsvurdering om bl.a. responstider for ambulancerne, befolkningstæthed og infrastruktur.