30.05.2017

Børn og unge må ikke blive overset som pårørende, når alvorligt syge forældre, søskende eller bedsteforældre ligger på intensivafdelingen

Hvert år oplever 86.000 danske børn og unge at være pårørende til en alvorligt syg patient. Børnene befinder sig pludselig i en uvant verden. Ofte forstår de hverken, hvad der sker, eller hvad der bliver sagt, og de føler sig overset. Samtidig er forældre ofte i tvivl om, hvad de skal gøre med barnet, og personalet savner viden og erfaring om, hvordan de skal vejlede forældrene.

150 til konference om børn som pårørende

Intensivsygeplejerskerne Anne-Mette Meldgaard og Sine Axelsen har taget initiativ til at indsamle viden om, hvordan børn oplever at være pårørende på en intensivafdeling, og hvordan personalet bedst støtter forældrene i at tage sig af barnet eller den unge. Projektet kulminerer 31. maj, når 150 kolleger fra intensivafdelinger over hele landet kommer til en konference på Aarhus Universitetshospital om børn og unge som pårørende.

- For nogle år siden kom en mor med sin 8-årige søn for at besøge drengens far, der lå i respirator og kunstig lunge på intensivafdelingen og var tilkoblet overvågningsudstyr, ledninger og slanger. Moderen bad mig hjælpe med at forberede drengen på at komme ind på intensivstuen til sin far, fortæller Anne-Mette Meldgaard.

- Som intensivsygeplejerske er jeg vant til at tage mig af de pårørende, men her gik det op for mig, hvor begrænset min viden er om børn og unge som pårørende. Derfor tog vi fat på at finde ud af, hvordan man får børn til at føle sig velkomne, og hvordan man støtter dem bedst muligt her og nu og forbereder dem på et længere forløb med alvorlig sygdom.

Vil klæde kollegerne på til opgaven

Det er en særlig situation, når der er børn og unge blandt de pårørende til en kritisk syg patient på en intensivafdeling. Børnene reagerer ofte anderledes end voksne pårørende, og både forældre og personale kan være usikre på, hvad barnet har behov for, og hvad der er rigtigst at gøre.

- Der er mange støttetilbud og meget materiale, som er målrettet til voksne pårørende på intensivafdelinger. Nu vil vi i samarbejde med de andre intensivafdelinger på Aarhus Universitetshospital forsøge at klæde vores kolleger på, så de føler sig rustet, når der kommer familier med børn på intensivafdelingen, siger Sine Axelsen.

Anne-Mette Meldgaard og Sine Axelsen har studeret danske og internationale undersøgelser af børn og unge som pårørende til kritisk syge patienter, og de er begyndt at rådgive kolleger på Operation og Intensiv Øst i at møde og støtte børn og unge som pårørende. Med økonomisk støtte fra TrygFonden har de i samarbejde med alle tre intensivafdelinger på Aarhus Universitetshospital arrangeret en konference for kolleger fra hele landet, og de har skaffet informationsmateriale til børn og unge i forskellige aldersgrupper og til deres forældre. Desuden har donationen givet mulighed for at købe legetøj, spil og iPads til intensivafdelingernes pårørenderum.

Børn bør generelt involveres

International forskning og erfaringerne fra det nationale sorgcenter 'Børn, Unge & Sorg' siger, at børn generelt bør involveres i sygdomsforløbet. Børn kan mærke forandringen i forældrenes opførsel, og de kan blive utrygge og stressede, når de ikke ved, hvad der foregår. Men forskning og erfaringer fra dagligdagen tyder på, at det er vanskeligt for personalet at vejlede familier med børn og unge som pårørende.

- Der er en stor efterspørgsel fra vores kolleger efter mere viden om emnet. Vi bliver ofte spurgt til råds om børn som pårørende, og pladserne til konferencen blev revet væk. Der er et stort behov siger, Anne-Mette Meldgaard.

På konferencen kommer psykologer fra Børn, Unge & Sorg og holder oplæg sammen med bl.a. Tværfagligt Videnscenter for Patientstøtte og hospitalsklovnen 'Frøken Lakrids'.

Flere oplysninger:

  • Intensivsygeplejerske og klinisk vejleder Anne-Mette Meldgaard på tlf. 2564 8558.
  • Intensivsygeplejerske Sine Axelsen på tlf. 3024 5055.

Foto

Intensivsygeplejerskerne Anne-Mette Meldgaard og Sine Axelsen hjælper kolleger med at vejlede forældre til børn, som er pårørende på intensivafdelinger i Aarhus. Foto: Michael Harder

Billedet kan frit benyttes i forbindelse med omtale af denne nyhed, med følgende kreditering: Foto: Michael Harder, Region Midtjylland