18.05.2017

To midtjyske kommuner risikerer at skulle lægge jord til deponering af atomaffald fra blandt andet Forskningscenter Risø. Det finder Region Midtjyllands Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling yderst problematisk.

Det er yderst problematisk, hvis Folketinget ender med at beslutte, at deponere radioaktivt affald i Midtjylland. Sådan lyder meldingen fra Det Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling i Region Midtjylland, der på sit møde onsdag havde sagen på dagsordenen.

Siden 2003 har Folketinget arbejdet på en løsning for det radioaktive affald, der siden 1957 er blevet produceret på Forskningscenter Risø og en række andre danske forskningsanlæg, og her har Skive og Struer kommuner været nævnt som mulige modtagere af affaldet til deponering. Udpegningen er dog indtil videre sat i bero, hvilket betyder, at en afklaring lader vente på sig. 

- Det er klart, at vi i Midtjylland som udgangspunkt ikke har interesse i at skulle lægge jord til radioaktivt affald. Erfaringerne fra Høfde 42, med deponering af kemikalieaffald skræmmer, siger formand for udvalget Poul Erik Christensen (R).

Han fremhæver blandt andet, at deponering langt fra de forskningsmiljøer, som har kendskab til affaldet, er uhensigtsmæssig. Dertil kommer, at atomaffaldet risikerer at kaste en negativ skygge på regionens fødevaresektor.

Uvist hvornår Folketinget træffer beslutning

Udvalget modtog forud for mødet en redegørelse fra regionens afdeling for Miljø. Her fremgår det, at en tværministeriel arbejdsgruppe under ledelse af Ministeriet for Uddannelse og Forskning arbejder på en rapport, der ventes at blive færdig i løbet af året. Rapporten kommer dog sandsynligvis ikke med en direkte anbefaling af en bestemt løsning, men snarere en beskrivelse af de forskellige muligheder.

- Der skal jo under alle omstændigheder findes en løsning, og der har været flere forslag på bordet. Derfor er det interessant nu at få en status på sagen, siger Poul Erik Christensen og understreger, at det er Folketinget der er myndighed på området, og således også Folketinget, der træffer den endelige beslutning.

Udover den tværministerielle arbejdsgruppe er der også nedsat et såkaldt kontaktforum med repræsentanter for borgergrupper, miljøorganisationer og myndigheder.

Her er både Danske Regioner og Kommunernes Landsorganisation repræsenteret. Kontaktforum kan komme med forslag og kommentarer til de deponerings- og lagringsforslag, som er fremlagt i kontaktforum. Kontaktforum mødes næste gang 16. juni.

Fakta

  • I årene 1957-2000 havde Danmark tre atomreaktorer i drift til på Forskningscenter Risø.
  • I 2003 besluttede Folketinget, at anlæggene skulle afvikles senest i 2023. Siden 2003 har der været undersøgelser i gang om, hvordan det radioaktive affald fra Risøanlæggene og andre kilder (industri, hospitaler og læreanstalter) bedst kan opbevares i fremtiden. Herunder muligheder for eksport til udlandet, hvilket dog vurderes som urealistisk.
  • Affaldet skal således opbevares i Danmark. Enten midlertidigt over jorden og senere slutdeponeres, eller også skal det straks opbevares endeligt i et underjordisk lager.
  • Den samlede mængde, der skal deponeres, er ca. 5.000 m3 affald, hvoraf 233 kg er særligt affald med langlivede radioaktive isotoper.
  • Det forventes derudover, at der fremover vil blive produceret 6-8 m3 materiale årligt.
  • Derudover er der på Risø 3.760 m3 uranmalm fra Kvanefjeld i Grønland og 1.130 tons affald fra forsøg med udvinding af malmen. Denne del indgår ikke i de nuværende planer for deponering.
  • Det er Folketinget, der er myndighed på området, og således også Folketinget, der træffer endelig beslutning om deponeringen.

Flere oplysninger

Formand for Det Rådgivende Udvalg for Regional Udvikling, Poul Erik Christensen (R), tlf.2496 9630

Miljødirektør Region Midtjylland, Jytte Gad Lauridsen, tlf. 2171 7707

Kontaktoplysninger på alle regionsrådets medlemmer