10.05.17

Forskere fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet har opdaget,at tarmkræft ikke er én, men flere forskellige sygdomme med forskellig aggressivitet. Med den nye viden er der åbnet mulighed for at optimere behandlingen og forbedre overlevelsen for patienter med aggressiv sygdom.

Tarmkræft er en af de hyppigste og mest dødelige kræftformer i verden. Til trods for, at omkring to tredjedele af patienterne behandles med sigte på helbredelse, så får ca. en tredjedel af dem tilbagefald efter behandlingen.

For at kunne reducere antallet af tilbagefald, er det afgørende, at patienterne med aggressiv sygdom og stor risiko for tilbagefald hurtigt bliver identificeret og får tilbudt ekstra behandling, som kan reducere deres risiko.

Nye resultater fra et stort studie, udført af forskere fra Molekylær Medicinsk Afdeling ved Aarhus Universitetshospital, viser nu en helt ny vej til, hvordan de aggressive tumorer kan identificeres.

Tumorer er meget forskellige

Igennem et tæt samarbejde med de kirurger, der behandler tarmkræftpatienter ved Aarhus Universitetshospital og ved Hospitalsenheden Vest i Herning, har forskerne vist, at tarmkræfttumorer til trods for mange umiddelbare fællestræk er meget forskellige på det molekylære niveau.

Derfor bør tarmkræft ikke længere opfattes som én sygdom, men nærmere som en fællesbetegnelse for en række forskellige tarmkræftundertyper. Med den nye indsigt har forskerne nu udviklet en metode til at identificere aggressiv sygdom ved at tilpasse deres analyser til hver enkelt undertype.

- Det er karakteristisk for tarmkræft, at tumorerne kan inddeles i en række molekylære undertyper, som ikke blot indeholder forskellige kræftceller, men også varierer dramatisk i indholdet af omgivende normale celler - f.eks. immunceller.

Det siger professor Claus Lindbjerg Andersen fra Molekylær Medicinsk Afdeling på Aarhus Universitetshospital, som er leder af forskningsprojektet.

- Netop indholdet af de normale celler og deres indflydelse på både kræftcellerne og de omgivelser, der er omkring kræftcellerne, har meget stor indflydelse på, om kræftcellerne kan lave metastaser eller ej og dermed på patienterne sygdomsforløb.

- Derfor skal de analyser, vi benytter til at identificere patienter med aggressiv sygdom, tilpasses tumorens undertype. Det er princippet i vores metode.

Bedre målrettet behandling

I studiet analyserede forskerne mere end 1000 tarmkræfttumorer og identificerede fem molekylære undertyper med klare forskelle i biologi og sygdomsforløb. Denne nye opdeling tillod at identificere en række biologiske mekanismer, der bidrager til sygdommens aggressivitet.

Ganske væsentligt viste forskerne, at forskellige molekylære analyser var nødvendige for at identificere aggressiv sygdom i hver undertype. Disse analyser er nu samlet i én model, der kan supplere og forbedre forudsigelse af aggressiv sygdom i forhold til nuværende metoder. 

- Det er i øjeblikket svært at forudsige aggressiviteten af tarmkræft alene ud fra vævsanalyser, siger lektor Jesper Bramsen fra Molekylær Medicinsk Afdeling, der er den centrale forsker på projektet.

- Det vil derfor være et stort skridt fremad, hvis man med molekylære forudsigelser kunne målrette den opfølgende behandling. F.eks. kunne patienter med aggressiv sygdom behandles intensivt, mens de øvrige patienter behandles mindre intensivt med færre bivirkninger til følge. Det er sådanne molekylære metoder, vi har påbegyndt udviklingen af.

Behandling kan planlægges bedre

Forskerne forudser også, at metoden ville kunne tilpasses til at forudsige behandlings-effektiviteten for behandlingstyper såsom kemoterapi og immunterapi, hvilket er næste afgørende skridt for at optimere den opfølgende behandling af tarmkræftpatienter.

- Vi arbejder derfor nu intenst på at videreudvikle metoden, så den ville kunne afprøves i praksis som et nyt molekylært redskab til planlægning af behandlingsvalget for tarmkræftpatienter, fortæller  professor Claus Lindbjerg Andersen.

Link til originalartikel:

Resultaterne er publiceret i det internationalt anerkendte tidsskrift Cell Reportsunder titlen:

Molecular Subtype-specific Biomarkers Improve Prediction of Prognosis in Colorectal Cancer

Jesper Bertram Bramsen,Mads Heilskov Rasmussen, Halit Ongen, Trine Block Mattesen, Mai-Britt Worm Ørntoft, Sigrid Salling Árnadóttir, Juan Sandoval, Teresa Laguna, Søren Vang, Bodil Øster, Philippe Lamy, Mogens Rørbæk Madsen, Søren Laurberg, Manel Esteller, Emmanouil Dermitzakis, Torben Falck Ørntoft, og Claus Lindbjerg Andersen.

http://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(17)30539-9  

Yderligere information

Professor Claus Lindbjerg Andersen, Molekylær Medicinsk Afdeling, Aarhus Universitetshospital,
tlf. 78 45 53 19.