Se hvordan Aarhus Universitetshospital arbejder med genanvendelse af plastaffald som en del af Region Midtjyllands overordnede fokus på cirkulær økonomi.

Det handler både om bedre styr på ressourcerne og om at skabe nye forretningsmuligheder, når Region Midtjylland arbejder med Cirkulær Økonomi. Det er et igangværende projekt på Aarhus Universitetshospital et godt eksempel på.

Her udvikler sundhedspersonale og eksperter i genanvendelse nemlig i tæt samarbejde med erhvervslivet nye modeller, der skal forvandle 70 pct. af den emballage, der i dag ryger i skraldespanden, til en værdifuld ressource. 

Video: Sådan arbejder AUH med plastemballage

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Stort erhvervspotentiale

Samtidigt skal modellerne og erfaringerne fra projektet være med til at danne grundlag for bæredygtig omstilling i hele regionen samt for udfoldelsen af det store erhvervspotentiale, der knytter sig til genanvendelse og cirkulær økonomi.

Flere internationale leverandører af udstyr til sundhedssektoren har således involveret sig i kampen mod plastaffald, og AUH gennemførte i slutningen af april sammen med erhvervssammenslutningen Healthcare Plastic Recycling Council (HPRC) en international workshop, hvor de første resultater fra AUH-projektet blev delt og diskuteret.

Projektet fortsætter til midten af 2019. Læs mere om Region Midtjyllands arbejde for bæredygtig omstilling

Fakta:

  • Projektet på AUH hedder: "Udvikling og test af model for værdikædesamarbejde om affald som ressource."
  • Budgettet er på i alt 7.750 000kr, hvor 6.750.000 kr. kommer fra Region Midtjylland og 1.000.000 kr. i egenfinansiering fra AUH.
  • EU Kommissionen anslår at, at 500 mio. tons råmaterialer i hele Europa hvert år kunne genanvendes til fordel for miljøet og de europæiske virksomheder. I øjeblikket vurderer kommissionen, at mindre end en fjerdedel af det indsamlede plastaffald genanvendes.
  • Erfaringerne fra projektet på AUH får derfor stor betydning både for ressourcehåndteringen på hospitalet og for midtjyske virksomheder, der beskæftiger sig med genanvendelse.
  • Region Midtjylland har som erklæret mål frem mod år 2030 at kunne genanvende 70 pct. af alt fast affald produceret i regionen.