1.5.2007

Lektor og ph.d. i sociologi Maria Appel Nissen fra Aalborg Universitet fortalte om udfordringerne med at omsætte viden til praksis. 


Kan man forske på socialområdet? Og kan man basere pædagogisk arbejde på viden om, hvad der beviseligt virker? Svaret er et rungende ja – og det blev bevist, da forskningsnetværket i Region Midtjyllands socialområde mødtes til den første vidensdelingsdag nogensinde. Det skete onsdag 26. april 2017 i Aarhus.


Netværket består af 35 medarbejdere, der enten forsker aktivt eller bruger andres forskning i deres arbejde. Derudover deltog samarbejdspartnerne fra regionens forskningscenter DEFACTUM og en række ledelsesrepræsentanter. Så i alt deltog 64 mennesker i dagen, hvor halvandet års arbejde med forskning og udvikling blev lagt til skue. 

Projekterne var mangfoldige i både form og indhold. I alt blev der fremlagt 13 projekter, der spændte lige fra hjerneskadedes seksualitet, over måling af stress hos mennesker med autisme, til udvikling af et behandlingstilbud for borgere med talebesvær.

Nyt at socialområdet forsker

Det er godt to år siden, at regionsrådet vedtog den strategi for forskning og udvikling på socialområdet, der har dannet base for de mange projekter, der blev præsenteret på dagen. En del af projekterne var stadig i spirefasen, mens andre var noget længere fremme. For eksempel har institutionen MultifunC baseret sit arbejde på vidensbaserede metoder siden 2012 og kan snart offentliggøre de første sikre tal for indsatsen.

- Uanset hvor længe de har været i gang, så er det mit indtryk, at alle er nået rigtigt langt. De har alle flyttet sig på hver deres måde og fra hver deres udgangspunkt, fortæller Anette Stamer Ørsted fra DEFACTUM. Hun er en af tre forskervejledere, der har hjulpet de otte specialområder i gang med forskningsarbejdet. 

Som en skolelærer, der har hjulpet sine elever op til eksamen, var hun imponeret over de præsentationer, som hun så i løbet af dagen. 

Nået langt med få midler 

Også regionens socialchef Ann-Britt Wetche var imponeret ved dagens afslutning. 

- Det er fantastisk at se, hvor langt vi er nået med relativt få midler. De projekter, der blev præsenteret i dag, vidner om, at vores forskningsstrategi er en succes, fastslog hun. 

Udover præsentationen af de lokale projekter bød dagen også på oplæg fra to gæster. Det var først vicedirektør Cathrine Lindberg Bak fra Socialstyrelsen, der fortalte om, hvad der skal til for at være et højt specialiseret tilbud. Derefter var det lektor og ph.d. i sociologi Maria Appel Nissen fra Aalborg Universitet, der fortalte om udfordringerne med at omsætte viden til praksis. 

Anette Stamer Ørsted fra DEFACTUM oplyser, at forsknings- og udviklingsstrategien nu skal evalueres. 

- Indtil nu har vi haft fokus på at komme i gang. Nu er de første resultater begyndt at vise sig, så vi skal finde ud af, hvad de har behov for af støtte for at kunne rykke sig endnu mere, siger hun. 

Derudover er det planen, at forskningsdagen skal gentages om et år.

 

Bo Sommer og Sanne Timm Selvaratnam fra Specialområde Dømte og Kriminalitetstruede Børn og Unge præsenterede deres arbejde med at udvikle optimale visisationsprocedurer.

 

Louise Leturgie (th) og Tina Frederiksen fra Institut for Kommunikation og Handicap fortalte om udviklingen af et behandlingstilbud til mennesker med nedsat ganesejlsfuntion.

 

Mads Aarup fra Specialområde Austisme fortalte om erfaringer med at forudsige stress hos beboere ved hjælp af kropsbårne sensorer.