01.05.2017

Berit Andersen, ledende overlæge i Afdeling for Folkeundersøgelser på Regionshospitalet Randers, tiltræder som klinisk professor i screeningsadfærd og organisering af screeningsprogrammer ved Aarhus Universitet.

Ledende overlæge, ph.d. Berit Andersen tiltræder pr. 1. maj 2017 som professor i screeningsadfærd og organisering af screeningsprogrammer ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet. Berit Andersen står til daglig i spidsen for Afdeling for Folkeundersøgelser på Regionshospitalet Randers, der har ansvar for screeningsprogrammer for brystkræft, livmoderhalskræft og tarmkræft i Region Midtjylland.

Med det nye professorat skal Berit Andersen udvikle sin forskning inden for kræftscreening med tiltag, som kan forbedre screeningsprogrammerne, øge befolkningens deltagelse i programmerne og støtte borgerne i at trække et aktivt og bevidst valg. Målet er at skabe mere effektive screeningsprogrammer, større tilfredshed blandt deltagerne og i sidste ende mindre sygelighed og dødelighed.

- Berit Andersen er ekspert inden for kræftscreening. Hun er en dygtig og enormt engageret forsker og leder med stor arbejdskapacitet. Med det nye professorat vil hun styrke den kliniske og forskningsbaserede viden i screeningsprogrammerne – og ikke mindst vores samarbejde med Aarhus Universitet. Jeg ser frem til forskningssamarbejdet og til at få den nye viden omsat til gavn for alle vores borgere, siger Lone Kjeld Petersen, forskningschef, Regionshospitalet Randers.

Berit Andersen er uddannet speciallæge i samfundsmedicin i 2008. Hun har arbejdet med kræftscreening, screening generelt og infektionsepidemiologi siden 2002, hvor hun færdiggjorde sin ph.d. om screening for klamydia. Hendes forskningskarriere tæller en lang række videnskabelige publikationer, internationale videnskabelige foredrag, ph.d.-vejledning og undervisning i kræftscreening for medicinstuderende ved Aarhus Universitet.

Berit Andersens professorat forløber i perioden 1. maj 2017 – 30. april 2022.

Yderligere oplysninger:


Berit Andersen, ledende overlæge og klinisk professor, tlf.:2056 7476
Lone Kjeld Petersen, forskningschef, tlf.: 2345 8856 

Foto:
Berit Andersen, ny klinisk professor i screeningsadfærd og organisering af screeningsprogrammer, Regionshospitalet Randers. 

Berit Andersen tiltræder 1. maj 2017 som professor i screeningsadfærd og organisering af screeningsprogrammer ved Institut for Klinisk Medicin ved Aarhus Universitet.

Billedet må bringes i forbindelse med omtalen af denne pressemeddelelse med følgende kreditering. Foto: Helle Brandstrup Larsen, Region Midtjylland