15.05.2017

Regionshospitalet Randers inviterer Randers Kommune, Favrskov Kommune, Syddjurs Kommune og Norddjurs Kommune til fælles undervisning, der skal gøre alle parter endnu bedre i det sammenhængende patientforløb for benamputerede patienter.

Patienter, der har fået foretaget en amputation, står overfor en helt ny livssituation ved tabet af en legemsdel. Det er en svær situation, hvor patienterne kan opleve et psykisk pres efter operationen. Samtidig skal patienterne i gang med et ofte langt behandlings- og genoptræningsforløb, hvor kroppen skal heles og bruges på en ny måde.

Det kan være en lang og svær proces fra operation til genoptræning. Og for at sikre patienten en godt og trygt forløb, har det sundhedsfaglige personale ved Kirurgisk Center på Regionshospitalet Randers inviteret sygeplejersker, fysio- og ergoterapeuter samt sosu-assistenter og hjælpere til fælles undervisning på hospitalet, hvor de sammen kan dygtiggøre sig i det samlede patientforløb for de benamputerede patienter.

- Patienterne skal opleve et sammenhængende forløb fra operation på hospitalet til pleje og genoptræning i eget hjem. Det vil vi blive endnu bedre til, og derfor har vi taget dette initiativ til fælles undervisning, hvor vi kan dele viden og behandlingspraksis samt skærpe vores samarbejde om de benamputerede patienter, så patienterne kan blive så trygge som muligt, siger Grete Kallestrup Kærgaard, udviklingssygeplejerske i Kirurgisk Center.

Fælles undervisning 

Den fælles undervisning foregår 18. maj kl.13.00-15.00 på Regionhospitalet Randers, og der er allerede over 100 tilmeldte. Undervisningen vil omhandle behandling, pleje og genoptræning af benamputerede patienter med indlæg fra bl.a. læger, sygeplejersker og terapeuter.

- For at gøre det sammenhængende forløb endnu bedre, er det vigtigt, at vi opdaterer hinanden om vores arbejde. Når vi indfører nye procedurer i operationen, skal det sundhedsfaglige personale i kommunerne vide det. Det kan nemlig kræve ny tilgang i pleje og genoptræning til patienten senere i forløbet. I undervisningen giver vi hinanden indblik i vores praksis, og vi tager en snak om, hvornår vi gør hvad i patientforløbet. Vi afstemmer forventninger i vores samarbejde. Alt sammen fordi vi vil sikre det bedste forløb for de benamputerede patienter, siger Grete Kallestrup Kærgaard.

I Syddjurs Kommune er der opbakning til den fælles undervisning.

- Vi ser frem til at lære fra os og lære nyt. Der er meget, vi kan lære af hinanden - også kommunerne imellem. Vores arbejde med de benamputerede patienter er altid i udvikling, og er ikke helt ens i kommunerne. Vi kan blive inspireret til at gøre det anderledes og endnu bedre for patienterne, siger Peter Ballegaard Skou, fysioterapeut ved Syddjurs Kommune.

Fakta:

  • Fælles undervisning for kommuner og hospital vedr. behandling, pleje og træning/mobilisering af benamputerede patienter holdes 18. maj, kl. 13-15, på Regionshospitalet Randers.
  • Mødested: Auditoriet i Læringscentret Akutafdelingen, plan 2
  • Målgruppe: læger, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, sosu-hjælpere, sosu-assistenter og ledere fra kommuner og hospital.
  • Program for undervisningen

Yderligere oplysninger:

  • Grete Kallestrup Kærgaard, udviklingssygeplejerske i Kirurgisk Center, Regionshospitalet Randers, tlf.: 7842 1219
  • Birgitte Aborg, afdelingssygeplejerske i Kirurgisk Center, Regionshospitalet Randers, tlf.: 7842 2021
  • Peter Ballegaard Skou, fysioterapeut i Syddjurs Kommune, tlf.: 8753 5080